10:25 21/04/2017

Quốc hội có thể ra nghị quyết riêng về xử lý nợ xấu

Nguyên Vũ

Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh tính cấp bách của nghị quyết về xử lý nợ xấu

Nếu được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ ba.
Nếu được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ ba.
Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được bổ sung vào chương trình phiên họp thứ 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Như VnEconomy đã đưa tin, Chính phủ đề xuất bổ sung nội dung nói trên vào chương trình kỳ họp thứ ba của Quốc hội, dự kiến khai mạc ngày 22/5 tới đây.

Khi cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ ba chiều 17/4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã nhấn mạnh tính cấp bách của nghị quyết về xử lý nợ xấu.

Nhưng khi đó Chính phủ chưa có đầy đủ hồ sơ, nên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa thể xếp lịch thảo luận.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định sẽ "mở cửa" để khi nào Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ sẽ xem xét ngay trong phiên họp thứ 9.

Sáng 20/4, chương trình của phiên họp đã được điều chỉnh, nội dung cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu được bổ sung.

Dự kiến từ 16h ngày 22/4, nội dung này sẽ được tiến hành cho đến khi kết thúc thảo luận, không phụ thuộc vào thời gian 17h như thường lệ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ trình bày các tờ trình và Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội sẽ trình bày các báo cáo thẩm tra, trước khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sáng 21/4, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội bắt đầu tiến hành công việc thẩm tra hai nội dung mới được bổ sung này.

Trong thông cáo phát đi cùng ngày, trung tâm báo chí đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí không tham dự và đưa tin nội dung nói trên.

Nếu được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ ba.