16:01 29/11/2013

Quốc hội yêu cầu chấn chỉnh y đức

Nguyễn Lê

Quốc hội yêu cầu nâng tỷ lệ người mua bảo hiểm từ 70% dân số hiện nay lên 75% vào năm 2015

Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế…
Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế…
Nâng tỷ lệ người mua bảo hiểm từ 70% dân số hiện nay lên 75% vào năm 2015, chấn chỉnh y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là các yêu cầu được đưa ra tại nghị quyết về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

Biểu quyết nội dung này tại phiên bế mạc chiều 29/11, có 476/ 477 vị đại biểu tán thành, một vị không tán thành.

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ, ngành y tế, bảo hiểm xã hội, các cơ quan liên quan, địa phương và mọi người dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Đến cuối năm 2012, đã có gần 70% dân số tham gia bảo hiểm này. Người có công, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người dân đang sinh sống ở vùng biển đảo đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ để tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, mạng lưới cơ sở y tế, bảo hiểm xã hội được tổ chức rộng khắp, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng dịch vụ khám, chữa bệnh, nhiều kỹ thuật y tế hiện đại và thuốc mới; quỹ bảo hiểm y tế đã đảm bảo cân đối và có kết dư.

“Những thành tựu này khẳng định chủ trương nhất quán, đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân”, Quốc hội đánh giá.

Tuy nhiên, theo nghị quyết, vẫn còn những hạn chế như trên 30% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm ở tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, chậm khắc phục tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên; chưa đẩy mạnh cải cách thủ tục trong quản lý bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh.  

Chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng trùng thẻ, lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Quyền lợi của người có thẻ chưa được công khai, minh bạch; còn một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế vi phạm y đức, vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời, nghiêm minh cũng là các yếu kém được nêu tại nghị quyết.

Quốc hội tán thành giao Chính phủ chỉ tiêu bảo đảm đến năm 2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế và năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia loại hình bảo hiểm này.

Trước đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề xuất chỉ tiêu 75% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020 nhưng có đại biểu cho là chỉ tiêu 80% là thấp so với mốc 75% vào năm 2015  vì như vậy 5 năm chỉ tăng 5%. Có ý kiến đề nghị quy định năm 2015 đạt 80%, năm 2020 đạt 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế… Tiếp thu ý kiến này, nghị quyết được thông qua bổ sung cụm từ “ít nhất 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế” vào năm 2020.

Các chỉ tiêu khác được Quốc hội chốt là đến năm 2020 hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, giảm ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương. Hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm ý tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Trước năm 2018, Chính phủ phải hoàn thiện việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm ý tế chi trả phù hợp với mức đóng và điều kiện kinh tế - xã hội, thực hiện các biện pháp để đảm bảo thuốc chữa bệnh có chất lượng và giá phù hợp, khắc phục tình trạng chênh lệch bất hợp lý về giá thuốc giữa các địa phương, triển khai mở rộng mô hình bác sỹ gia đình tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải tiến quy định về chuyển tuyến phù hợp với tình trạng bệnh tật.

Cũng trước thời điểm này, Chính phủ phải hoàn thành việc liên thông hệ thống phần mềm công nghệ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh nhằm cải tiến thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả công tác giám định bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế…

Định kỳ hai năm một lần, Chính phủ phải báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu này với Quốc hội, nghị quyết nêu.