18:32 28/02/2023

Quỹ ETF ngoại sẽ bán chục triệu STB vì vi phạm về room

Kiều Trang -

Quỹ VanEck Vietnam ETF và Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF sẽ bán ra 10,1 triệu cổ STB trong kỳ cơ cấu tới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vào đầu tháng 12/2022, Hội đồng Quản trị của Quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM®) đã xem xét và thông qua Thay đổi chỉ số chuẩn của Quỹ từ MVIS® Vietnam Index sang MarketVector Vietnam Local Index; Thay đổi mục tiêu đầu tư của Quỹ; và Thay đổi chiến lược đầu tư chính của Quỹ. Ngày có hiệu lực là 17/03/2023.

Ngày chốt số liệu của quỹ là 28/2, ngày công bố 10/3 và ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục là 17/3/2022. Theo ước tính của Yuanta, DCM, DXG được thêm vì danh mục cũ của Market Vector Vietnam Index không tồn tại nên phải thêm để đồng bộ với danh mục mới Market Vector Vietnam Local Index. Trong khi đó sẽ loại STB Vì vi phạm điều kiện room ngoại đã đạt ngưỡng tối đa.

Yuanta cũng dự báo, quỹ sẽ mua bổ sung nhiều nhất HPG với 7,79 triệu cổ phiếu, SSI được mua 4,1 triệu cổ phiếu; VND được mua thêm 3,9 triệu cổ; SHB được mua 3 triệu cổ; DXG được mua mới 3,69 triệu cổ; DCM được mua mới 5 triệu cổ các cổ phiếu còn lại được mua trung bình 1-2 triệu cổ. Ngược lại, quỹ sẽ bán toàn bộ 2,6 triệu cổ phiếu STB.

Quỹ VanEck Vietnam ETF bán sạch STB. 
Quỹ VanEck Vietnam ETF bán sạch STB. 

Đối với Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF, ngày chốt số liệu 24/02/2023 ; Ngày công bố 03/03/2023; Ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục 17/03/2023. Ước tính của Yuanta cho thấy, quỹ sẽ thêm EIB đáp ứng đủ các điều kiện của quỹ. Đồng thời loại PLX vì vi phạm điều kiện thanh khoản, freefloat và room ngoại, STB Vì vi phạm điều kiện room ngoại đã đạt ngưỡng tối đa.

Theo đó, EIB được mua mới 6,8 triệu cổ phiếu, HGP cũng được mua bổ sung 1 triệu cổ, các cổ phiếu còn lại được mua không đáng kể từ 300-400 nghìn cổ phiếu. Ngược lại, quỹ sẽ bán sạch 7,4 triệu cổ phiếu STB và 3,3 triệu cổ phiếu PLX.

Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF cũng bán STB. 
Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF cũng bán STB. 

Tổng hợp 2 quỹ cho thấy, STB sẽ bị bán ra nhiều nhất 10,1 triệu cổ phiếu; PLX bị bán 3,3 triệu. Trong khi đó, HPG được mua nhiều nhất 8,8 triệu cổ phiếu; EIB được mua 6,8 triệu cổ; DCM được mua 5,3 triệu cổ; SSI 4,5 triệu cổ; VND 4,1 triệu cổ...