19:24 27/04/2021

Ra mắt chương trình hưu trí tự nguyện đầu tiên tại Việt Nam

Ánh Tuyết -

Chương trình hưu trí tự nguyện đầu tiên tại Việt Nam ra mắt vào sáng ngày 27/4 tại Hà Nội đã góp thêm một cơ hội đầu tư cho thị trường...

Lễ ký kết các hợp đồng tham gia Chương trình Hưu trí An Vui
Lễ ký kết các hợp đồng tham gia Chương trình Hưu trí An Vui

Ngày 27/4 tại Hà Nội, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) tổ chức toạ đàm và ra mắt Chương trình Hưu trí An Vui. Đây là chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện đầu tiên tại Việt Nam được triển khai sau 5 năm ròng rã chuẩn bị kể từ ngày có khung pháp lý vào năm 2016.

Đơn vị triển khai chương trình vẫn là người tiên phong DCVFM cho biết:  kỳ vọng với  chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện đầu tiên này đã mở đường cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đi đúng định hướng, hình thành mô hình an sinh xã hội đa tầng, đặc biệt, cung ứng thêm vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế đi lên.

HỖ TRỢ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN

Theo ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam, ở các quốc gia phát triển, chương trình hưu trí tự nguyện được các công ty áp dụng rộng rãi như một phần của chính sách phúc lợi, tạo cho người lao động cơ hội để tiết kiệm, ổn định khi đến tuổi về hưu. "Hy vọng sẽ có nhiều các doanh nghiệp và người lao động Việt Nam cùng tham gia. Với chế độ phúc lợi tốt người lao động cảm thấy đảm bảo cuộc sống và yên tâm công tác hơn”, ông nói.

 

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng già hoá dân số. Việc phát triển hệ thống hưu trí đa trụ cột, đặc biệt là các chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, là xu thế tất yếu, giúp củng cố sự bền vững của hệ thống an sinh xã hội, khuyến khích tiết kiệm và hỗ trợ cho sự phát triển thị trường vốn.

Quỹ hưu trí tự nguyện hoạt động theo quy định của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP- khung pháp lý đầu tiên cho loại hình sản phẩm mới này. Trong đó quy định, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí có trách nhiệm báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước.

Ngân hàng giám sát kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của quỹ hưu trí. Cơ chế tổ chức và hoạt động của các quỹ hưu trí do DCVFM thành lập tuân thủ đầy đủ quy định của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP, đảm bảo các quỹ hưu trí hoạt động công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người tham gia chương trình. Mỗi người lao động tham gia chương trình sẽ có một tài khoản hưu trí cá nhân riêng, tài khoản này sẽ được quản trị bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Bên cạnh VSD, ngân hàng Standard Chartered (SCB) là đơn vị độc lập giám sát hoạt động của quỹ hưu trí và toàn bộ tiền đóng góp của người tham gia quỹ để đảm bảo sự minh bạch của chương trình.  

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị VSD nhấn mạnh rằng: “VSD đã đầu tư xây dựng hệ thống và hạ tầng chung cho toàn bộ các quỹ hưu trí tự nguyện. Thông qua cổng thông tin trực tuyến do VSD cung cấp, người tham gia quỹ có thể trực tiếp truy cập tài khoản hưu trí cá nhân một cách thuận tiện để quản lý thông tin, theo dõi giá trị tích lũy và hoạt động tài khoản của cá nhân hàng tháng".

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI ĐA TẦNG 

Theo dự báo dân số giai đoạn 2019-2069 của Tổng cục thống kê, năm 2026, Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già với số lượng người cao tuổi trên 65 tuổi ở mức trên 10% dân số. Tới năm 2054 trước khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số rất già, với trên 20% dân số trên 65 tuổi. Trong vòng 30 năm tới, tỷ lệ dân số già được dự đoán sẽ tăng lên gấp đôi, khoảng 95 triệu người. Vì thế, việc đưa ra sản phẩm hưu trí trên thị trường lúc này là vô cùng cấp thiết và góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững hơn.

Ngoài ra, đối tượng hưởng chế độ hưu trí sẽ ngày càng tăng cao hơn đối tượng đóng góp của bảo hiểm xã hội. Vì vậy, cần những giải pháp khuyến khích phát triển chương trình hưu trí tự nguyện, góp phần giảm bớt gánh nặng chi trả bảo hiểm xã hội, bổ sung thu nhập cho người lao động khi đến tuổi về hưu. Tỷ lệ tích luỹ của người lao động có xu hướng tăng lên. “Cơ hội này tạo ra nhiều dư địa phát triển cho các chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện Việt Nam”, ông Dương cho biết.

 

Việc ra đời chương trình Hưu trí An Vui có một sứ mệnh quan trọng là hoàn thành những mảnh ghép cuối cùng trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam.

"Có ba lý do khiến chúng tôi quyết định triển khai chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện rất tiềm năng này tại thị trường Việt Nam", ông Lê Anh Minh, Giám đốc Tài chính Dragon Capital nhấn mạnh.

Thứ nhất, đó là sự tăng trưởng thu nhập tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tầng lớp trung lưu tăng trưởng mạnh mẽ, từ 8 triệu người lên đến 67 triệu, tính từ năm 2012 đến năm 2030.

Thứ hai, đó là sự thay đổi trong cơ cấu dân số Việt Nam. Độ tuổi dân số đông nhất là từ 30 đến 50 tuổi. 15 năm tới, đối tượng này tiệm cận độ tuổi về hưu, bước vào dân số già.

Thứ ba, đó là ý thức người dân tham gia bảo hiểm xã hội tăng nhanh trong những năm gần đây. Hết năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đạt gần 1,1 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019. Vì vậy, sự quan tâm tích luỹ tuổi già bắt đầu được quan tâm trong xã hội.

Cũng theo các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), để có thể duy trì mức sống như trước khi nghỉ hưu, mỗi cá nhân cần có thu nhập tương đương 70-75% mức thu nhập bình quân trong 5 năm gần nhất trước nghỉ hưu. Chi trả hưu trí từ bảo hiểm xã hội không thể đạt được mức thu nhập này, do tỷ lệ ở Việt Nam là tối đa 45%. Với việc hình thành chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, Chính phủ đã chính thức hình thành một hệ thống mới cho phép các cá nhân tự nguyện tiết kiệm để đầu tư trong giai đoạn làm việc nhằm mục đích tích lũy tạo thu nhập cho giai đoạn hưu trí.

CỘT MỐC QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH QUỸ

Sự hình thành các quỹ hưu trí tự nguyện là giải pháp chiến lược dài hạn đối với hệ thống an sinh xã hội. Quan trọng hơn, đối với thị trường Việt Nam, chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện giúp Việt Nam có thêm kênh đầu tư dài hạn, phát triển thị trường vốn. Việc ra mắt sản phẩm quỹ hưu trí tự nguyện lúc này được xem là cột mốc quan trọng trong phát triển của ngành quỹ. 

Theo lãnh đạo Vụ Tài chính - Ngân hàng, Dragon Capital Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quản lý quỹ hưu trí tự nguyện. Việc triển khai chương trình hưu trí tự nguyện tạo ra nguồn vốn dài hạn, thông qua thị trường, nguồn vốn này được đầu tư trở lại nền kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

 

Đối với thị trường Việt Nam, chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện giúp Việt Nam có thêm kênh đầu tư dài hạn, phát triển thị trường vốn. Việc ra mắt sản phẩm quỹ hưu trí tự nguyện lúc này được xem là cột mốc quan trọng trong phát triển của ngành quỹ. 

Quỹ hưu trí tự nguyện là chương trình được thiết kế và vận hành trên cơ sở tự nguyện nhằm khuyến khích người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động đầu tư, tích luỹ để hưởng thu nhập khi hết độ tuổi lao động. Quỹ hưu trí tự nguyện được phát triển rộng rãi các nước trên thế giới, đặc biệt các nước có tình trạng già hoá dân số, tăng cường an sinh xã hội. Đây là sản phẩm tài chính có tính chất đầu tư dài hạn, an toàn cho người lao động khi tham gia. Mô hình được quản lý, giảm sát thông qua việc cơ quan Nhà nước đảm bảo khung khổ pháp lý công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia.

Đối với doanh nghiệp, chương trình “Hưu trí An Vui” là một dạng phúc lợi hiệu quả trong việc tuyển dụng và gìn giữ nhân tài, qua đó tiết giảm được nhiều chi phí hơn so với việc tuyển dụng mới. Đối với cá nhân, chương trình giúp họ chủ động lập kế hoạch và dự tính các khoản thu nhập hưu trí khi tham gia đóng góp để lúc về hưu có thể hưởng mức sống tương đối cân bằng so với trước khi nghỉ hưu.

Chương trình Hưu trí An Vui có ba sản phẩm quỹ Thịnh An, Phúc An và Vĩnh An.  

 

Tại buổi ra mắt sản phẩm đầu tiên này đã diễn ra lễ ký kết các hợp đồng tham gia Chương trình Hưu Trí An Vui đầu tiên trên thị trường. Công ty DCVFM, khách hàng đầu tiên tham gia chương trình, đã xây dựng chương trình hưu trí tự nguyện và áp dụng cho toàn bộ nhân viên. Tiếp đến là Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền và Công ty Cổ phần chứng khoán TPHCM cũng đã ký kết thỏa thuận Hợp tác triển khai Chương trình Hưu Trí An Vui.