12:13 11/12/2021

Ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Kiều Linh

Phó thủ tướng Lê Minh Khái mong ngành chứng khoán Việt Nam nói chung và Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam nói riêng phát huy thành tích, đổi mới mạnh mẽ hơn, nhìn vào hạn chế yếu kém để thay đổi tư duy, cách nghĩ ,cách làm để thị trường lành mạnh hơn, chất lượng hơn...

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự và phát biểu tại Lễ ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sáng 11/12.
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự và phát biểu tại Lễ ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sáng 11/12.

Sáng ngày 11/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chính thức ra mắt đánh dấu một cột mốc phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt VNX, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, phát triển thị trường chứng khoán nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế là chủ trương lớn nhất của Đảng và Nhà nước. Nhìn lại chặng đường 25 năm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam vừa qua, Phó thủ tướng thực sự vui mừng thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ngày càng vững chắc hơn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước, thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng trong và ngoài nước cho nền kinh tế, thúc đẩy thị trường tài chính phát triển.

Trên thị trường cổ phiếu, VN-Index vượt mốc 1.500 điểm là mốc cao nhất kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động, giá trị giao dịch bình quân năm 2021 đạt hơn 27.000 tỷ đồng/phiên, gấp 2 lần năm 2020, số lượng nhà đầu tư mở mới đạt kỷ lục, riêng 11 tháng nhà đầu tư mở mới hơn 1,1 triệu tài khoản, cao hơn luỹ kế 4 năm liên tiếp từ 2017 đến 2020. Tính đến hết tháng 10/2021, quy mô vốn hoá cổ phiếu và dư nợ trái phiếu đạt trên 163%GDP năm 2020.

Sự tăng trưởng của thị trường có nhiều nguyên nhân nhưng cũng thể hiện lòng tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính sách của Đảng và Nhà nước, là kết quả của sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp chỉ đạo của Bộ Tài chính, là sự quyết tâm cao của tập thể lao động ngành tài chính, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, trung tâm lưu ký, các sở giao dịch chứng khoán, thành viên thị trường nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức ngành chứng khoán, tổ chức niêm yết. Lãnh đạo Chính phủ mong rằng thời gian tới ngành chứng khoán tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa kết quả đạt được, khắc phục hạn chế yếu kém để thị trường phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025, các mục tiêu phát triển thị trường tài chính Việt Nam 2021-2025 tầm nhìn 2030 yêu cầu thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển chiều rộng và sâu, đòi hỏi cần sự thay đổi mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, sự phát triển không nằm ngoài quy luật tự nhiên khi xu hướng chung hiện nay là hợp nhất sáp nhập các sở chứng khoán nhằm tăng quy mô tạo thị trường lớn hơn, hấp dẫn hơn với nhiều sản phẩm đa dạng thu hút dòng vốn trong và ngoài nước.

Việc cơ cấu tổ chức, các sở giao dịch chứng khoán đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, hướng tới thị trường chứng khoán Việt Nam thống nhất, chuyên nghiệp, trên cơ sở kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của 2 sở giao dịch chứng khoán, đổi mới mô hình quản trị tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong việc tổ chức chứng khoán là cấp thiết, cấp bách.

Ngày 23/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 37/2020/QĐ-TTg thành lập tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam - VNX, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. VNX ra đời thống nhất mô hình tổ chức cơ chế chính sách hạ tầng để phục vụ thị trường, thống nhất các mảng thị trường còn phân tán từ đó tăng quy mô, hội nhập và liên kết quốc tế thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

"Tôi mong ngành chứng khoán Việt Nam nói chung và Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam nói riêng phát huy thành tích, đổi mới mạnh mẽ hơn, nhìn vào hạn chế yếu kém để thay đổi tư duy cách nghĩ cách làm để thị trường lành mạnh hơn, chất lượng hơn", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đại diện các bộ ngành, đại diện các thành viên thị trường tại ra mắt Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sáng 11/12.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đại diện các bộ ngành, đại diện các thành viên thị trường tại ra mắt Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sáng 11/12.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao nhiệm vụ cho Bộ tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phối hợp với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp niêm yết, tổ chức, cá nhân nhà đầu tư quan tâm tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Hiện nay chúng ta đã thực hiện hết giai đoạn và cần đánh giá đầy đủ để trên cơ sở đó có giải pháp làm sao xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và quan trọng nhất là uy tín.

Thứ hai, tập trung rà soát hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện để thị trường phát triển bền vững hơn, nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm, tạo môi trường thông thoáng công khai minh bạch để thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả đủ sức chống chịu với các cú sốc của nền kinh tế.

Thứ ba, tăng cường quản lý, giám sát cưỡng chế thực thi pháp luật đảm bảo tính công bằng công khai minh bạch đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp nhà đầu tư

Thứ tư, đẩy mạnh tái cấu trúc toàn bộ thị trường chứng khoán, tập trung cơ cấu lại tổ chức kinh doanh chứng khoán cả số lượng và mô hình, chức năng hoạt động nhằm tạo ra tổ chức có năng lực chuyên môn tài chính tốt hơn, có đạo đức tốt hơn, kiểm soát xung đột lợi ích, phát triển đa dạng hoá quỹ đầu tư loại hình để dẫn dắt thị trường

Thứ năm, hiện đại hoá hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số thị trường đảm bảo thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước

Thứ sáu, hội nhập quốc tế, tiếp tục chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới, sớm triển khai các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái, mong Chính phủ và các bộ ngành đồng hành để thị trường Việt Nam lọt top châu Á.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái, mong Chính phủ và các bộ ngành đồng hành để thị trường Việt Nam lọt top châu Á.

Tiếp thu ý kiến mà Phó Thủ tướng truyền đạt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, để đảm bảo xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch bình đẳng phát triển bền vững và hiện đại, cần xây dựng các tổ chức kinh doanh chứng khoán quy mô lớn, chuyên nghiệp cạnh tranh cao và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, áp dụng chuyển đổi số trong chứng khoán đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện tại và tương lai.

Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục quan tâm theo dõi trợ giúp Bộ Tài chính để xây dựng ngành chứng khoán Việt Nam ngày một phát triển bền vững, phấn đấu để hội nhập để trở thành thị trường chứng khoán top đầu khu vực châu Á.