10:39 12/03/2007

Sản phẩm bảo hiểm nào cho người thu nhập cao?

Hoàng Xuân

Nhóm sản phẩm hưu trí tự nguyện của Bảo Việt được coi là một lựa chọn phù hợp với những người có thu nhập cao

Những người không được tham gia bảo hiểm xã hội vẫn có thể được hưởng lương hưu để có cuộc sống an nhàn khi về già.
Những người không được tham gia bảo hiểm xã hội vẫn có thể được hưởng lương hưu để có cuộc sống an nhàn khi về già.
Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007 có khá nhiều điểm thay đổi, tuy nhiên có một điểm mà người lao động đặc biệt quan tâm, đó là việc quy định mức trần đóng bảo hiểm xã hội.

Với quy định này, người lao động làm việc dù lương cao đến đâu cũng chỉ được phép đóng bảo hiểm xã hội không quá 20 tháng lương tối thiểu.

Như vậy, một bộ phận lớn người lao động có thu nhập cao, đang làm tại các doanh nghiệp, các tổ chức có yếu tố nước ngoài sẽ bị giảm quyền lợi một cách rõ rệt.

Vậy giải pháp nào có thể giúp người lao động vẫn đảm bảo được quyền lợi sau khi luật bảo hiểm xã hội mới ra đời?

Phần lớn các doanh nghiệp khi được hỏi đều mong muốn sẽ có một quỹ hưu trí bổ sung bên cạnh quỹ hưu trí bắt buộc hoặc tham gia một loại hình bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi tương tự như bảo hiểm xã hội tại một số công ty bảo hiểm nhân thọ.

Ngoài ra, còn một sáng kiến khá hay, đó là tham gia bổ sung sản phẩm An hưởng hưu trí đối với phần lương vượt mức lương được đóng bảo hiểm xã hội, làm như vậy vẫn đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Hiện nay, Bảo Việt nhân thọ đã và đang cung cấp loại hình bảo hiểm mà người lao động có thể tham gia bên cạnh việc tham gia bảo hiểm xã hội. Đó là 2 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm hưu trí tự nguyện: An hưởng hưu trí và An bình hưu trí.

Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ giải thích: “Mục đích của việc đưa ra hai sản phẩm này là nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng một quỹ hưu trí tự nguyện đối với những người làm nghề tự do, những người không thuộc đối tượng được mua bảo hiểm xã hội hoặc cho những người muốn bổ sung mức lương hưu được hưởng khi đến tuổi nghỉ hưu ngoài mức lương được nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội”.

An hưởng hưu trí là một trong 2 sản phẩm Bảo Việt nhân thọ thiết kế trên cơ sở thừa kế những ưu điểm của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ. Đối tượng tham gia sản phẩm là những người có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi. Điều đáng lưu ý là thời điểm lựa chọn nhận lương hưu khá linh hoạt. Khách hàng có thể lựa chọn thời điểm nhận lương hưu ở tuổi 56, 61 hoặc 66.

Theo giải thích của Bảo Việt nhân thọ, trong quá trình tham gia bảo hiểm, nếu khách hàng không may gặp rủi ro dẫn đến mất khả năng lao động thì từ thời điểm gặp rủi ro, khách hàng sẽ không phải đóng phí bảo hiểm nữa nhưng đến tuổi nghỉ hưu vẫn được nhận lương hưu hàng năm.

Trường hợp khách hàng bị tử vong trong thời gian đóng phí, Bảo Việt nhân thọ sẽ trả cho gia đình khách hàng trợ cấp tử vong cộng với một mai táng phí (một mai táng phí bằng 1 năm lương hưu) và số tiền này luôn luôn lớn hơn số phí khách hàng đã đóng.

“Đặc biệt, trong thời gian nhận lương hưu, nếu khách hàng gặp rủi ro dẫn đến tử vong, Bảo Việt nhân thọ sẽ đảm bảo cho khách hàng được nhận tối thiểu 11 năm lương hưu. Mức lương hưu nhận hàng năm là do khách hàng tự lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng tài chính của mình. Đến độ tuổi nhận lương hưu, khách hàng sẽ được nhận lương hưu đến hết đời”, đại diện của Bảo Việt nhân thọ nhấn mạnh.

Với những quyền lợi trong sản phẩm An hưởng hưu trí như vậy, Bảo Việt nhân thọ cho rằng hoàn toàn có thể đáp ứng được cho mọi đối tượng khách hàng, từ những người có thu nhập thấp đến những người có thu nhập cao, nhất là đối với những người lao động có mức lương cao hơn mức giới hạn đóng bảo hiểm xã hội như theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mới, vừa có hiệu lực từ ngày 1/1/2007.

Một ví dụ minh họa như: chị A - 30 tuổi, mong muốn mỗi năm khi nghỉ hưu (bắt đầu từ năm 56 tuổi) sẽ được nhận thêm 48 triệu đồng lương hưu mỗi năm (tức 4 triệu đồng/tháng) để bổ sung ngoài quỹ lương được nhận từ bảo hiểm xã hội.

Chị A quyết định tham gia một hợp đồng An hưởng hưu trí tại Bảo Việt nhân thọ với mức niên kim (mức lương hưu được nhận hàng năm) là 48 triệu đồng. Như vậy, mỗi năm chị A sẽ đóng một khoản phí cho Bảo Việt nhân thọ là 17.848.200 đồng và sẽ được Bảo Việt nhân thọ đảm bảo được nhận lương hưu hàng năm là 48 triệu đồng lương hưu (nhận trọn cuộc đời) và những quyền lợi khác trong trường hợp gặp rủi ro.

Trong trường hợp, chị A gặp rủi ro bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, nếu sự kiện này xảy ra trong quá trình đóng phí bảo hiểm, thì khách hàng sẽ không phải đóng phí cho hợp đồng An hưởng hưu trí tính từ thời điểm xảy ra rủi ro nhưng vẫn được hưởng lương hưu từ năm 56 tuổi với mức 48 triệu đồng/năm.

Trong trường hợp nặng hơn, nếu chị A bị tử vong trong thời hạn đóng phí bảo hiểm (nghĩa là trước tuổi 56), Bảo Việt sẽ trả cho gia đình chị A trợ cấp tử vong + 1 mai táng phí (1 mai táng phí = 1 niên kim).

Số tiền này bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều so với số phí chị A đã đóng cho Công ty bảo hiểm. Trong trường hợp cụ thể này, nếu chị A bị tử vong khi hợp đồng có hiệu lực được 10 năm, Bảo Việt nhân thọ sẽ trả cho gia đình chị số tiền là 343.402.100 đồng.

Trong trường hợp khách hàng bị tử vong trong thời gian đang nhận lương hưu, Bảo Việt nhân thọ sẽ trả cho gia đình tối thiểu là 10 lương hưu + 1 mai táng phí.

Nếu khách hàng chẳng may bị tử vong nhưng mới nhận được 1 năm lương hưu (48 triệu đồng), Bảo Việt nhân thọ cũng vẫn sẽ trả cho gia đình chị 9 năm lương hưu còn lại + 1 mai táng phí, tương đương với số tiền 480 triệu đồng.