09:52 29/06/2022

Sản xuất công nghiệp đang dần hồi phục, nhiều ngành trọng điểm có chỉ số tăng cao

Mạnh Đức

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng năm 2022 ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%, đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế…

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6, sản xuất công nghiệp trong quý 2/2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 9,87% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng năm 2022, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 6,97%; quý 2 tăng 9,87%).

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66% (quý 1 tăng 7,72%; quý 2 tăng 11,45%), đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,51%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 2,28%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Chỉ số sản xuất 6 tháng năm 2022 của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: trang phục tăng 23,3%; thiết bị điện tăng 22,2%; thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 17,5%; da và các sản phẩm có liên quan tăng 13,1%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 11,4%; khai thác quặng kim loại, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học cùng tăng 11,2%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm là sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 10,9%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 8,5%; thoát nước và xử lý nước thải giảm 2%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 1,4%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 1,2%.

Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trướccác năm 2018-2022 của một số ngành công nghiệp trọng điểm.
Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước
các năm 2018-2022 của một số ngành công nghiệp trọng điểm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 02 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP tăng cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi mạnh mẽ khi dịch bệnh được kiểm soát.

Ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa lấy lại đà tăng trưởng cao như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh.

Tốc độ tăng/giảm IIP 6 tháng đầu năm 2022so với cùng kỳ năm trướccủa một số địa phương.
Tốc độ tăng/giảm IIP 6 tháng đầu năm 2022so với cùng kỳ năm trước
của một số địa phương.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong 6 tháng qua, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so với cùng kỳ năm trước là linh kiện điện thoại tăng 22,2%; bia tăng 14,2%; phân u rê tăng 13,6%; thủy hải sản chế biến tăng 12,2%; quần áo mặc thường tăng 12,1%; ô tô tăng 11,9%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 11,4%; than sạch tăng 9,9%.

Tuy nhiên vẫn có một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tivi giảm 18,3%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 9,7%; thức ăn cho thủy sản giảm 6,6%; điện thoại di động giảm 4,3%; phân hỗn hợp NPK giảm 3,8%; xe máy giảm 3,6%; sắt, thép thô giảm 2,4%.

Về chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2022 giảm 1% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng năm 2022, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 tăng 9,2%).

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/6/2022 tăng 6,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 14,1% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 29,5%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng năm 2022 là 78% (bình quân 6 tháng năm 2021 là 92%).

Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/6/2022 tăng 1,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 5,8% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,2% và giảm 4,8%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,7% và giảm 0,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,6% và tăng 6,9%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,2% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,4% và tăng 6,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1% và tăng 1,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,1% và tăng 4,1%.