08:58 15/11/2014

Sáng nay, 484 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm 50 chức danh

Nguyễn Lê

30 phút là thời gian dành để mỗi vị đại diện cho dân chọn mức tín nhiệm cho từng vị trong danh sách

Tổng bí thư và Thủ tướng chăm chú ghi phiếu đánh giá tín nhiệm - Ảnh: M.Q.
Tổng bí thư và Thủ tướng chăm chú ghi phiếu đánh giá tín nhiệm - Ảnh: M.Q.
Đúng 8h28 phút sáng nay (15/11), các vị đại biểu Quốc hội bắt đầu thể hiện chính kiến trên lá phiếu đối với 50 chức danh thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Trong danh sách này có 4 vị lần đầu tiên được lấy phiếu tại Quốc hội, gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn và Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền.

Theo số liệu biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu, thì có 484 vị đại biểu có mặt tại hội trường trước khi được phát phiếu. Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng đều có mặt tại phiên họp.

30 phút là thời gian dành để mỗi vị đại diện cho dân chọn mức tín nhiệm cho từng vị trong danh sách.

Báo chí được yêu cầu không tác nghiệp khi đại biểu lấy phiếu để các vị đại biểu có thể thoải mái khi ghi phiếu.

Hầu hết các vị đại biểu ngồi tại chỗ để ghi phiếu đánh giá tín nhiệm.

Trước đó, Quốc hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm 29 thành viên. Ông Huỳnh Văn Tý được bầu làm trưởng ban kiểm phiếu.

Ông Huỳnh Văn Tý cho biết có 11 loại phiếu theo từng chức vụ hoặc nhóm chức vụ, trên từng phiếu đã ghi rõ họ tên kèm theo các ô tương ứng ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

11 loại phiếu gồm phiếu tín nhiệm dành cho Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên Chính phủ khác, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào cuối phiên họp chiều cùng ngày.