06:00 26/01/2016

Sáng nay, bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá 12

Nguyên Vũ

Ngày mai, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư

9h30 ngày 26/1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung 
ương khoá 12 tại hội trường, kết quả sẽ được công bố vào cuối chiều 
cùng ngày.
9h30 ngày 26/1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 tại hội trường, kết quả sẽ được công bố vào cuối chiều cùng ngày.
Như VnEconomy đã thông tin, tối muộn 25/1, Đại hội Đảng 12 đã thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, với 220 ứng viên để bầu 180 uỷ viên chính thức và 26 ứng viên để bầu 20 uỷ viên dự khuyết.

Trước đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín chấp thuận cho cả 23 người được giới thiệu bổ sung vào danh sách để bầu Ban Chấp hành Trung ương 12 có đơn xin rút được rút khỏi danh sách. 6 vị được đề cử để bầu ủy viên dự khuyết xin rút cũng được Đại hội chấp thuận.

Đầu giờ sáng 26/1, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới tại đoàn.

Đến 9h30 ngày 26/1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 tại hội trường, và kết quả sẽ được công bố vào cuối chiều cùng ngày.
 
Ngày mai (27/1), Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Kết quả bầu cử các chức danh nói trên sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng thứ Năm, ngày 28/1.