18:18 01/07/2016

Sẽ chuyển giao dịch hàng nghìn tỷ khỏi BIDV

Minh Đức

Nội dung này nằm trong kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước, mốc hẹn đã đặt ra cụ thể

Theo Ngân hàng Nhà nước, kế hoạch này để giảm rủi ro, thời gian giao 
dịch cho nhà đầu tư và đảm bảo thị trường tài chính phát triển theo 
thông lệ quốc tế, thu hút nhà đầu tư.
Theo Ngân hàng Nhà nước, kế hoạch này để giảm rủi ro, thời gian giao dịch cho nhà đầu tư và đảm bảo thị trường tài chính phát triển theo thông lệ quốc tế, thu hút nhà đầu tư.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1355/QĐ-NHNN về kế hoạch hành động của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch điều chuyển việc thanh toán giao dịch chứng khoán - vấn đề đặt ra đã nhiều năm nay.

Cụ thể, kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ: phối hợp với Bộ Tài chính chuyển chức năng thanh toán trái phiếu Chính phủ, tiến tới chuyển toàn bộ việc thanh toán các giao dịch chứng khoán từ ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, kế hoạch trên để giảm rủi ro, thời gian giao dịch cho nhà đầu tư và đảm bảo thị trường tài chính phát triển theo thông lệ quốc tế, thu hút nhà đầu tư.

Quyết định trên đã giao Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước triển khai đề án chuyển chức năng thanh toán chứng khoán từ ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước, phải hoàn thành trong năm 2017.

Trong nhiều năm qua, từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được chỉ định là ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán duy nhất.

Từ những năm trước, khối nhà đầu tư nước ngoài đã nhiều lần kiến nghị Việt Nam cần thay đổi vai trò của ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán duy nhất nói trên.

Như tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm 2013, nhóm công tác thị trường vốn đã đại diện cho khối đầu tư nước ngoài kiến nghị chuyển vai trò thanh toán đó về Ngân hàng Nhà nước.

Ông Dominic Scriven, trưởng nhóm công tác thị trường vốn khi đó đã nêu lý do rằng, BIDV là một ngân hàng thương mại mà các giao dịch thông qua BIDV cũng không được bảo hiểm.

Trả lời kiến nghị này tại diễn đàn trên, ông Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đó cho biết quan điểm, BIDV dù gì cũng là một ngân hàng thương mại, sẽ cổ phần hóa, do đó vai trò là đơn vị duy nhất trong thanh toán bù trừ chứng khoán sẽ không phù hợp.

Vấn đề trên vẫn để ngỏ những năm qua. Nhưng với quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước, đề án để triển khai việc điều chuyển đã được ấn định trong năm 2017.

Theo đó, dự kiến quy mô thanh toán cho giao dịch hàng nghìn tỷ đồng mỗi ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chuyển khỏi BIDV, về đầu mối là Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.