12:50 09/10/2019

SeABank tính phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế

Nguyên Minh

Từ đầu năm đến nay, SeABank đã phát hành khoảng 5.166 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Cụ thể, SeABank lên phương án phát hành dự kiến tối đa không quá 400 triệu USD (khoảng 9.300 tỷ VND) trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. 

Mệnh giá trái phiếu là 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD. Lãi suất và kỳ hạn tối đa đến 5 năm do tổng giám đốc ngân hàng quyết định tại thời điểm phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 hoặc theo thời gian cụ thể mà Hội đồng quản trị quyết định. 

Nói về nguyên cớ phát hành trái phiếu này, SeABank cho biết ngân hàng chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng do những hạn chế từ những quy định của Ngân hàng Nhà nước về huy động vốn ngoại tệ. Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ từ khách hàng trong nước chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, không ổn định do Ngân hàng Nhà nước hạn chế nắm giữ USD thông qua trần lãi suất huy động USD là 0%. 

Việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ sẽ giúp SeABank cải thiện cơ cấu kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có tốt hơn, giảm thiểu rủi ro kỳ hạn, lãi suất đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

SeABank cũng cho biết thêm, theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng được phép của SeABank trong năm 2019 là 16,18%. Đến thời điểm hiện tại, tăng trưởng tín dụng của nhà băng ở mức 8,3%, dư nơ còn được phép tăng trưởng đến cuối năm là 6.800 tỷ, bên cạnh đó, một số khách hàng cũng đã có kế hoạch giải ngân ngay trong quý 1/2020 là 4.000 tỷ đồng. 

Dự kiến nguồn vốn huy động được từ đợt trái phiếu trên sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay các khách hàng có nhu cầu nguồn vốn USD (trên 127 triệu USD), bổ sung vốn cho vay các dự án trung dài hạn đã có cam kết 120 triệu USD) và bổ sung vốn cho vay các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên (150,3 triệu USD). 

Theo thống kê của MBS, từ đầu năm đến nay, SeABank đã phát hành khoảng 5.166 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn từ 7-10 năm, lãi suất dao động từ 6,7%-9,9%.