07:00 22/07/2022

Tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các nhà báo về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Thanh Xuân

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hồ Hồng Hải cho biết, tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các nhà báo về vấn đề dân tộc, tôn giáo…

Ông Hồ Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.
Ông Hồ Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Ngày 21/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Phát biểu Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và Quyết định số 670/QĐ-BTTTT ngày 12/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị này.

Với mục tiêu chung là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội. Từ đó, góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngướng, tôn giáo.

Giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt nam đến cộng đồng thế giới.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế hy vọng Hội nghị sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các nhà báo về vấn đề dân tộc, tôn giáo; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan báo chí, từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo.

Cũng tại Hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện Đề án 219  đã trình bày về “Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam”. Ngoài ra ông Lê Trung Kiên, Phó chánh văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ, Thành viên TCT liên ngành thực hiện Đề án 219 trình bày về “Chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo”.

Nhìn chung tham dự Hội nghị, các đại biểu được cung cấp đầy đủ thông tin về: Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam; chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo… giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của phóng viên, nhà báo về vấn đề dân tộc, tôn giáo; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí, qua đó nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo…