17:54 17/05/2021

Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các nhóm yếu thế

Chu Khôi

Ngày 17/5/2021. Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu thông tin về Đợt mời nộp sáng kiến tư pháp lần thứ ba...

Các đối tác được nhận tài trợ từ quỹ JIFF đợt 2.
Các đối tác được nhận tài trợ từ quỹ JIFF đợt 2.

Theo đó, các tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm tính đến thời điểm nộp sáng kiến và có hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật đều có cơ hội nhận tài trợ trong khoảng 50 đến 75 nghìn EURO (tương đương 1,3 đến 2,07 tỉ đồng).

Khoản tài trợ này để thực hiện các sáng kiến nhằm “Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam”.

Từ tháng 5/2019 đến nay, Quỹ JIFF đã thực hiện hai đợt tài trợ cho 33 dự án của các tổ chức xã hội trên 6 tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp, với tổng số tiền tài trợ hơn 2 triệu EURO.

Các sáng kiến này đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho 40.582 người dân và thực hiện tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, đại diện bào chữa cho 5.249 trường hợp. Trong đó, trên 60% người hưởng lợi là phụ nữ, trên 40% là người dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, cho biết theo Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp, từ năm 2016 đến năm 2020, toàn quốc có 310.081 vụ việc cần trợ giúp pháp lý đã được thống kê, và con số này tăng lên từng năm. Nhiều rào cản về kinh tế, xã hội và văn hóa đang khiến các nhóm yếu thế khó tiếp cận các dịch vụ mà họ được hưởng theo luật. Bên cạnh vai trò và trách nhiệm của nhà nước thì việc huy động được nguồn lực, kinh nghiệm và sự tham gia từ các tổ chức xã hội ngoài nhà nước trong lĩnh vực này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là vô cùng quan trọng.

 Ngoài ngân sách để triển khai sáng kiến, các tổ chức nhận tài trợ từ Quỹ JIFF còn được tăng cường năng lực triển khai dự án, kết nối với các tổ chức khác, chia sẻ tri thức từ nghiên cứu và hoạt động thực tiễn cùng đóng góp vào mục đích chung.

“Các dự án tại 6 tỉnh đang dần tạo ra một hệ sinh thái tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý bền vững cho người yếu thế. Hệ sinh thái này kết nối các tổ chức xã hội, cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp, truyền thông, các trường đại học và cộng đồng dân cư để hỗ trợ những người yếu thế tại địa phương. Như vậy, lợi ích mang đến cho người dân sẽ được lâu dài hơn”, ông Tú chia sẻ.