13:04 03/06/2021

TCH thu về hơn 224 tỷ từ bán gần 10 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh -

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE) vừa công bố kết quả bán cổ phiếu quỹ...

Sơ đồ giá cổ phiếu TCH từ đầu năm.
Sơ đồ giá cổ phiếu TCH từ đầu năm.

Theo đó, TCH đã hoàn tất bán ra toàn bộ 9.722.450 cổ phiếu quỹ với giá bán bình quân 23.042 đồng/cổ phiếu. Như vậy, TCH thu về được hơn 224 tỷ đồng. Thời gian bán từ 19/5 đến 2/6/2021. Mục đích là nhằm tăng cường dòng tiền công ty nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2021.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ 19/5 đến 17/6/2021. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của TCH tăng lên 399.175.744 cổ phiếu.

Trên BCTC hợp nhất quý 1/2021, số cổ phiếu quỹ của TCH đang được ghi nhận có giá trị gần 220 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HOSE, chốt phiên ngày 7/4, giá cổ phiếu TCH tăng mạnh đạt mốc 26.400 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất trong vòng hơn 1 năm qua và ngay sau đó, cổ phiếu TCH đã giảm mạnh và hiện về mức 22.200 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, TCH công bố báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính 2020 (từ ngày 1/1/2021 - 31/3/2021) với lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng - tăng 18% so với quý 4 của năm tài chính 20219. Luỹ kế cả năm tài chính 2020 Tài chính Hoàng Huy ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.035 tỷ đồng - tăng 63% so với năm 2019.

Tính đến 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TCH tăng gần 500 tỷ lên 1.624 tỷ đồng.

Bản công bố số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của TCH.
Bản công bố số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của TCH.