16:05 13/08/2021

Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều dự án nhà ở

Phan Nam -

Tất cả các khu đất có quyết định giao cho các nhà đầu tư mới đây đều đã được UBND huyện Đại Từ bồi thường, giải phóng mặt bằng và có có thời hạn sử dụng đến 2070…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành một số quyết định giao đất cho các nhà đầu tư để thực hiện xây dựng dự án nhà ở tại huyện Đại Từ.

TẤT CẢ CÁC KHU ĐẤT Ở ĐỀU CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẾN 2070

Cụ thể, với quyết định 2609/QĐ – UBND (ban hành ngày 10/8), Thái Nguyên sẽ giao 11.600,4m2 cho công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Hồng Phát để thực hiện dự án khu đô thị Phố Chợ 2 tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Trong đó có hơn 5.000m2 đất ở dành cho việc xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất đến 27/7/2070; Bên cạnh đó, khoảng 6.590m2 còn lại sẽ để đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời UBND tỉnh cũng quyết định giao 106m2 đất cho UBND huyện Đại Từ để quản lý theo quy hoạch.

Cùng ngày, UBND Thái Nguyên đã có quyết định 2610/QĐ -UBND đồng ý giao 7.148.9 m2 cũng cho công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Hồng Phát để xây dựng khu đô thị Cầu Thông tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Tại khu đô thị này, có 4.384,4m2 đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Hình thức giao đất: nhà nước giao đất có thu tiền ử dụng đất, thời hạn sử dụng đất đến 21/10/2070; Với 2.764,5 m2 còn lại là để đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã có quyết định giao đất cho Liên danh công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings và công ty cổ phần Nacico để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ.

Diện tích được giao là 31.898,1m2. Trong đó, diện tích để đầu tư xây dựng nhà ở là 10.170.m2 với hạn sử dụng đất đến 24/11/2070. Diện tích đất để đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật là 21.325m2. Ngoài ra, UBND tỉnh còn chấp thuận cho liên danh này thuê 6.567,4m2 đất để sử dụng vào mục đích đất hỗn hợp và thương mại dịch vụ với thời hạn sử dụng đất đến 11/6/2071.

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 119,28HA RỪNG ĐỂ THỰC HIỆN 13 DỰ ÁN

Liên quan đến kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, được biết, tại Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã thảo luận và thống nhất thông qua Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 119,28 ha rừng sản xuất (rừng trồng) để thực hiện 13 dự án.

Trong đó, 86,91 ha rừng sản xuất để thực hiện 09 dự án đang đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư; 32,37 ha rừng sản xuất để thực hiện 4 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng trong quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các dự án nằm ở hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, thuộc các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái…

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá, đây là việc làm cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Qua thẩm định của Hội đồng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của tỉnh, các dự án đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trong giai đoạn hiện nay.