16:27 06/10/2015

Tháng 9, huy động vốn trái phiếu Chính phủ giảm mạnh

Hà Anh

Trong tháng 9/2015 trên thị trường sơ cấp, HNX đã tổ chức 34 phiên đấu thầu, huy động được 2.628 tỷ đồng trái phiếu

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 
6,45-6,6%/năm, 10 năm là 6,90%/năm và 15 năm trong khoảng 7,65-7,90%/năm.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 6,45-6,6%/năm, 10 năm là 6,90%/năm và 15 năm trong khoảng 7,65-7,90%/năm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết trong tháng 9/2015 trên thị trường sơ cấp, HNX đã tổ chức 34 phiên đấu thầu, huy động được 2.628 tỷ đồng trái phiếu, giảm 66,4% so với tháng 8.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 6,45-6,60%/năm, 10 năm là 6,90%/năm và 15 năm trong khoảng 7,65-7,90%/năm.

Như vậy, so với tháng 8, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm tăng khoảng 0,20%/năm, 10 năm tăng khoảng 0,20%/năm và 15 năm giữ nguyên.

Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 361,928,363 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 39,4 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7% về giá trị so với tháng 8.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 276 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% về giá trị so với tháng 8.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc outright đạt 13,3 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1,3 nghìn tỷ đồng và không có giao dịch Tín phiếu kho bạc repos.