19:40 02/11/2022

Thao túng giá cổ phiếu DAH, một nhà đầu tư bị phạt 550 triệu đồng

Hà Anh

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh (Thái Nguyên) đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH-HOSE), tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu DAH.

Sơ đồ giá cổ phiếu DAH thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu DAH thời gian qua.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Ngọc Ánh (Thái Nguyên).

Theo đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của SSC cho thấy, bà Vũ Thị Ngọc Ánh (Thái Nguyên) đã thực hiện hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể: bà Vũ Thị Ngọc Ánh đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH-HOSE), tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu DAH.

Ngày 31/10/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 803/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Ngọc Ánh với số tiền là 550 triệu đồng đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại khoản 1 và khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do đã có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán.

Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của bà Vũ Thị Ngọc Ánh cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.

Trước đó, ngày 16/8/2021, HOSE đã nhận được BCTC bán niên (riêng lẻ và hợp nhất) năm 2021 đã soát xét của DAH. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 của cổ đông công ty mẹ là 0,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là -19,8 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu DAH và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DHA sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Sau đó vào ngày 15/4/2022, HOSE đưa cổ phiếu này ra khỏi diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2021 là gần 35 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là hơn 14,6 tỷ đồng, thuộc chứng khoán đưa ra khỏi diện cảnh báo.

Hiện giá cổ phiếu này giảm chỉ còn 4.310 đồng/cp và giảm gần 57% trong 6 tháng qua.