10:53 08/10/2021

Thêm một công ty chứng khoán điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

Thu Minh

APG quyết định điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021 lên 140 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với kế hoạch đề ra đầu năm và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, tăng 57%. 

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty CP Chứng khoán APG vừa có nghị quyết thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Trước đó, kế hoạch đầu năm, APG đặt mục tiêu doanh thu 79 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến 30/9, APG đã ghi nhận doanh thu 93 tỷ đồng, lợi nhuận 73 tỷ đồng, tăng vượt trội so với kế hoạch đề ra. 

Do đó, công ty chứng khoán này quyết điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021 lên 140 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với kế hoạch đề ra đầu năm và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, tăng 57%. 

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 6/10, APG cũng thông qua bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh vào ngành nghề nghiệp vụ kinh doanh. 

APG cũng thông qua tờ trình thay đổi thành viên HĐQT, miễn nhiệm ông Mai Thanh Phương khỏi vị trí Thành viên HĐQT từ ngày 13/9, thay cho vị trí ông Phương là bổ sung Nguyễn Mạnh Linh là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ ngày 6/10/2021. 

Diễn biến cổ phiếu APG.
Diễn biến cổ phiếu APG.

Trước đó, một số công ty chứng khoán cũng đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021. VnDirect tại Đại hội đồng cổ đông bất thường mới đây cũng thông qua điều chỉnh kế hoạch doanh thu hoạt động từ 2.556 tỷ đồng lên 3.951 tỷ đồng, tăng 155% so với kế hoạch đề ra đầu năm 2021.

Dịch vụ chứng khoán điều chỉnh lên 2.108 tỷ đồng, tăng 195%; Dịch vụ đầu tư tài chính điều chỉnh lên 302 tỷ đồng tăng 116%. Dịch vụ ngân hàng đầu tư từ 71 tỷ đồng lên 164 tỷ đồng tăng 231%; Kinh doanh vốn từ 1129 tỷ đồng lên 1.258 tỷ đồng, tăng 111%. 

Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, tăng 182% so với kế hoạch đầu năm. 

Tại Chứng khoán Trí Việt TVB, sau 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 163 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm. Trong tháng 8, công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.067 tỷ đồng và có thể vượt kế hoạch kinh doanh điều chỉnh với mức lợi nhuận dự kiến đạt 350 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán SmartInvest (ASS - UpCOM) mới đây cũng điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên 200 tỷ đồng, gấp 42 lần chỉ tiêu đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên là hơn 4,8 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận thay đổi ngay sau khi công ty chứng khoán vừa chào bán riêng lẻ 49 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần để tăng vốn gấp hơn 2,5 lần, tương đương vốn điều lệ tăng từ 310 tỷ lên 800 tỷ đồng.