07:57 31/03/2022

Thị giá 80.000 đồng/cp, NVL phát hành 19,3 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Hà Anh -

Novaland dự kiến phát hành 19,3 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Biểu đồ giá cổ phiếu NVL thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu NVL thời gian qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong công ty.

Theo đó, Novaland dự kiến phát hành 19,3 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 29/3 đến ngày 12/4/2022. Số cổ phiếu trên chào bán chỉ được chuyển nhượng sau 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 88% so với thị giá hiện tại của NVL là 80.000 đồng/cp. Theo Novaland, mục đích phát hành cổ phiếu ESOP là để gắn kết lợi ích giữa nhân viên và Công ty.

Được biết, NVL đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 19/4 tới. Theo đó, Ban lãnh đạo NVL đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 36,0 nghìn tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (+88% YoY).

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) thì kế hoạch này là phù hợp với những gì ban lãnh đạo đã chia sẻ trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây của NVL cũng như cao hơn 20% và 9% so với dự báo về doanh thu và lợi nhuận sau thuế tương ứng của chúng tôi.

Bên cạnh đó, công ty đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm tài chính 2021 và không có kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2022 và công ty đề xuất phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ tối đa 25% - tối đa 482,6 triệu cổ phiếu thưởng - dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Ngoài ra, công ty đề xuất kế hoạch ESOP 2022 với số lượng phát hành tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành và giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế giao dịch sẽ do HĐQT quyết định khi phát hành. Thời gian thực hiện sẽ không trễ hơn quý 2/2023.

Đáng chú ý, cựu Chủ tịch HĐQT NVL và Chủ tịch HĐQT NovaGroup hiện tại Ông Bùi Thành Nhơn dự định từ chức thành viên HĐQT NVL. Công ty đề xuất bầu bổ sung một thành viên độc lập vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, tổng số thành viên HĐQT được đề xuất là 6 thành viên, trong đó có 4 thành viên độc lập.

Hiện, VCSC đang có khuyến nghị "phù hợp thị trường" cho NVL với giá mục tiêu 75.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, giá cổ phiếu NVL giảm 3,15% xuống 79.900 đồng/cổ phiếu.