09:18 23/02/2013

Thủ tướng đôn đốc việc xử lý nợ xấu

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước phải trình để triển khai việc thành lập công ty quản lý tài sản ngay trong quý 1/2013

Việc xử lý nợ xấu ngân hàng sắp có thêm giải pháp và hành động cụ thể.<br>
Việc xử lý nợ xấu ngân hàng sắp có thêm giải pháp và hành động cụ thể.<br>
Ngày 22/2, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 79/TB-VPCP, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Các nội dung triển khai nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; tích cực chuẩn bị các đề án, công việc trong chương trình công tác tháng 2 và quý 1/2013.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu điều hành lãi suất, dư nợ tín dụng và tổng phương tiện thanh toán phù hợp, hướng tới mục tiêu cả năm; tích cực triển khai đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, trình Chính phủ thành lập và quy định về điều lệ công ty quản lý tài sản để triển khai thực hiện ngay trong quý 1/2013.

Như vậy, sau gần nửa năm kế hoạch thành lập công ty quản lý tài sản nói trên được gợi mở, vẫn thường được gọi là công ty mua bán nợ quốc gia, lộ trình thành lập và triển khai đã có chỉ đạo chính thức về thời điểm.

Theo những thông tin đề cập trước đây, công ty này có thể có quy mô vốn 100 nghìn tỷ đồng, thực hiện mua lại các khoản nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước đưa ra thời gian qua là sẽ không dùng tiền ngân sách để xử lý nợ xấu qua công ty này, mà bằng các công cụ và nghiệp vụ khác (hiện chưa có thông tin định hướng chính thức và cụ thể).

Tính đến cuối tháng 11/2012, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng ở khoảng 4,7%; còn theo giám sát từ xa của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu tính đến tháng 6/2012 ở mức 8,82%.