00:15 20/05/2021

Thủ tướng: "Nông nghiệp phải khai thác hiệu quả đất, không chỉ nghĩ đến trồng lúa, ngô, khoai, sắn"

Tiến Dũng

Thủ tướng cho rằng ngành nông nghiệp cần sử dụng hiệu quả đất và tổ chức mô hình hợp tác xã nông nghiệp phù hợp với tình hình mới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh: VGP.

Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Phát triển ngày 19/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tích mà ngành đạt được trong nhiệm kỳ qua và các tháng đầu năm nay, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình đất nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ hạ tầng nông nghiệp còn manh mún, chia cắt, chưa có kết nối tổng thể, đồng bộ, trong khi bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo.

Thủ tướng cho rằng, số lượng viện nghiên cứu của Bộ (11 viện) là quá nhiều, chia cắt và chưa có mối liên kết, do đó cần nghiên cứu sắp xếp lại xứng tầm.

“Nghĩ phải thật, nói phải thật, làm phải thật, hiệu quả thật, người nông dân được hưởng thụ thật”, Thủ tướng nhấn mạnh.

 

Người nông dân phải là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của các đồng chí phải xoay quanh người nông dân, phải nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho họ

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH

Thủ tướng nêu rõ, phải xác định trụ cột chính của ngành là nông nghiệp, nông thôn và nông dân, các trụ cột này sẽ góp phần tiếp tục ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực bằng hình thức hợp tác công tư trên nguyên tắc cân bằng lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa 3 chủ thể: người dân, Nhà nước, doanh nghiệp. Một số mô hình mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu áp dụng có thể kể đế như lãnh đạo công - quản trị tư; đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư - sử dụng công...

“Người nông dân phải là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của các đồng chí phải xoay quanh người nông dân, phải nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho họ”, Thủ tướng nêu rõ và nhấn mạnh đây là điều quan trọng nhất.

Lấy nguồn lực bên trong là cơ bản và là yếu tố lâu dài, quyết định, còn nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Nguồn lực bên trong bao gồm: tài nguyên con người, truyền thống lịch sử văn hóa, tài nguyên đất đai, nước, không khí. Nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, đó là khoa học quản lý, khoa học công nghệ, nguồn vốn…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tập trung nguồn lực cho các đột phá chiến lược, thay vì "làm manh mún".

"Phải khai thác hiệu quả trên đất, nâng cao giá trị gia tăng, chứ không chỉ nghĩ đến trồng lúa, ngô, khoai, sắn. Cần sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp và tổ chức mô hình hợp tác xã nông nghiệp phù hợp với tình hình mới", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cũng nêu ra các thách thức lâu năm và cũng là điểm nghẽn của ngành nông nghiệp với 3 "lời nguyền": Đó là sự manh mún, tự phát, nhỏ lẻ trong nền sản xuất nông nghiệp.

“Nếu không giải quyết được lời nguyền này thì sự phát triển của nông nghiệp sẽ luôn đụng trần, cả về năng suất, sản lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh hàng hóa. Do đó, việc phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã là câu chuyện sống còn, là nền tảng để vượt qua lời nguyền nêu trên", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Lắng nghe các kiến nghị và đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất về Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) quốc gia 2021 - 2025. Thủ tướng cho rằng chương trình này có thể góp phần thúc đẩy sản xuất quy mô lớn, đồng thời lưu ý rằng chương trình cần xác định 5 điểm quan trọng.

Đó là xác định thương hiệu sản phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu, có doanh nghiệp để có đầu vào - đầu ra, có sự tham gia của ngân hàng và áp dụng khoa học công nghệ.