11:16 10/12/2012

Thường vụ Quốc hội hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm

Nguyễn Lê

Những nội dung chính tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 11 - 14/12 - Ảnh: N.H<br>
Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 11 - 14/12 - Ảnh: N.H<br>
Trong phiên họp thứ 13, bắt đầu từ sáng 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần đầu) về dự thảo hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp vừa qua, tại kỳ họp thứ 5 khai mạc vào tháng 5/2013, Quốc hội sẽ bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Tờ trình về nội dung này sẽ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình bày, trách nhiệm thẩm tra được giao cho Ủy ban kinh tế của Quốc hội. Phiên thảo luận về dự án sẽ diễn ra vào chiều 13/12, theo dự kiến chương trình kỳ họp.

Nhiều nội dung quan trọng khác cũng sẽ được bàn thảo tại phiên họp thứ 13, như cho ý kiến về dự thảo (lần 2) sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo. Các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua nghị quyết về việc thực hiện thu, chi tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí theo tờ trình của Chính phủ.

Việc phân bổ hai chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường, các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hòa giải cơ sở... cũng nằm trong chương trình  phiên họp.