07:19 19/12/2014

Tiếp tục cho vay ngoại tệ: “Tác động đến tỷ giá không lớn”

Minh Đức

Tiếp tục cho vay có thể sẽ giúp giảm nhu cầu mua ngoại tệ đến thời điểm các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.<br>
Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.<br>
Chiều 18/12, lãnh đạo chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước có cuộc trao đổi với báo chí về định hướng chính sách cho vay bằng ngoại tệ thời gian tới. Định hướng được đưa ra khi thời hạn kết thúc một số nhu cầu vay (theo Thông tư 29) chỉ còn ít ngày nữa.

Như đề cập ở bài viết trước, đến 31/12/2014, theo Thông tư 29 quy định việc cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, một số nhóm nhu cầu của doanh nghiệp sẽ không được đáp ứng.

Những nhóm nhu cầu đó đã từng được hai lần nới thời hạn, trong năm 2013 và 2014.

Kéo dài nguồn lực hỗ trợ

Trao đổi với báo chí chiều qua (18/12), bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết, hai lần kéo dài việc cho vay nói trên là nhằm để hỗ trợ một nguồn vốn chi phí thấp hơn vay VND cho doanh nghiệp.

Trước đó, thực hiện chủ trương chống đô la hóa trong nền kinh tế, từng bước dịch chuyển các quan hệ, giao dịch ngoại tệ trên thị trường từ vay mượn sang mua bán, Ngân hàng Nhà nước đã có quy định và đặt lộ trình kết thúc việc cho vay ngoại tệ đối với một số nhóm nhu cầu.

Tuy nhiên, bà Hồng cho biết, trong một lần đi công tác cơ sở tại Cần Thơ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã nhận được kiến nghị liên quan của các doanh nghiệp thủy sản. Kiến nghị đó được xem xét, là điểm khởi đầu cho hai lần nới thời hạn cho vay nói trên.

Và nay, khi mốc 31/12/2014 đến gần, bà Hồng cho biết Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đánh giá thực tế, dự tính tình hình năm tới và quyết định tiếp tục cho phép cho vay ngoại tệ các nhóm nhu cầu nói trên đến hết năm 2015. Dự kiến văn bản cụ thể, thay thế Thông tư 29, sẽ có cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.

Phó thống đốc giải thích, thời gian qua, do điều kiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn khó khăn, tín dụng khó mở rộng, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép các tổ chức tín dụng được tự quyết định cho vay ngoại tệ đối với hai nhu cầu: nhu cầu vay vốn với doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối mà Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu; nhu cầu vay vốn trong nước để thực hiện dự án xuất khẩu và khách hàng vay có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ.

Năm tới, với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn (6,2%), Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận tín dụng ngoại tệ vẫn là một nguồn lực cần thiết, có chi phí thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và góp phần thực hiện chỉ tiêu này.

Chi phí thấp, vì vay USD hiện nay và triển vọng trong năm 2015 phổ biến chỉ ở khoảng 3-5%/năm, trong khi vay VND lãi suất vẫn có từ 10-12%/năm. Vay USD còn có “chi phí” rủi ro tỷ giá, nhưng năm tới Ngân hàng Nhà nước dự kiến vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu giữ ổn định, nếu có điều chỉnh sẽ không quá 2% cả năm.

Tác động đến tỷ giá là không lớn

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay ngoại tệ của hai nhu cầu vay nói trên (được kéo dài thêm năm 2015) chiếm khoảng 30% trong tổng dư nợ cho vay ngoại tệ của toàn hệ thống. Trong đó, dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối chiếm khoảng 6%, còn nhu cầu cho vay đối với dự án xuất khẩu 24%.

Điểm mà thị trường quan tâm là việc kéo dài hoạt động cho vay ngoại tệ nói trên sẽ tác động thế nào đến tỷ giá USD/VND năm tới. Theo dẫn giải của Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng, tác động được đánh giá là không lớn.

Lãnh đạo chuyên trách này phân tích: Việc cho phép các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay ngoại tệ với hai nhu cầu vay vốn trên có thể sẽ giúp giảm nhu cầu mua ngoại tệ đến thời điểm các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn trong tương lai khi các khoản nợ đến hạn có tăng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các tổ chức tín dụng đó có nguồn thu ngoại tệ hay không.

Đối với những nhu cầu vay để thực hiện dự án sản xuất hàng xuất khẩu thì các dự án này sẽ có nguồn thu nhập trả nợ các khoản vay.

Đối với nhu cầu vay vốn để nhập khẩu xăng dầu thì thường không có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ. Nhưng theo bà Hồng, dư nợ tín dụng ngoại tệ đối với nhu cầu vay vốn này chỉ chiếm khoảng 6% nên không có tác động lớn với thị trường.

“Ngoài hai nhu cầu vay vốn ngoại tệ nêu trên, trong thời gian qua, nhằm tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt chấp thuận cho một số nhu cầu vay vốn để phục vụ dự án trọng điểm của Chính phủ cũng như nhu cầu vay vốn để thực hiện trong lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình xem xét, Ngân hàng Nhà nước đã phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng trên cơ sở thanh toán ngoại tệ của toàn hệ thống cũng như các tổ chức tín dụng.

Tới đây Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo các khoản nợ khi đến hạn để giúp kiểm soát, đảm bảo thị trường ngoại hối ổn định”, bà Hồng cho biết thêm.