18:36 03/06/2022

TP. Hà Nội chỉ đạo ngân hàng cấp thông tin chống thất thu thuế

Ánh Tuyết -

TP. Hà Nội đang rà soát thông tin và giao dịch ngân hàng của các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, mạng xã hội Google, Facebook, Youtube để siết chặt thu thuế...

Cơ quan thuế, ngân hàng phối hợp rà soát, nắm bắt và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số như Google, Facebook...
Cơ quan thuế, ngân hàng phối hợp rà soát, nắm bắt và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số như Google, Facebook...

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa có Công văn số 1633 gửi các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về tăng cường quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời, tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chuyển đổi phương pháp kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Cục Thuế TP. Hà Nội tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Thường xuyên rà soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Chính quyền thành phố cũng giao Cục Thuế thành phố chủ động đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế hộ kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số như Google, Facebook, Youtube...; triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, thiết bị thanh toán có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP. Hà Nội để tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để các hộ, cá nhân kinh doanh biết, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. 

Song song, phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, các trang mạng xã hội để rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn theo đề nghị của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin với Cục Thuế TP. Hà Nội liên quan đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc triển khai đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân cấp độ 4 theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND TP. Hà Nội trong việc chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế kịp thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh nghỉ, bỏ kinh doanh theo quy định.

 

Năm 2021, các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP. Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số nộp khoảng 14.000 tỷ đồng tiền thuế, chiếm khoảng 6% tổng thu ngân sách và 10% thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã phân loại để quản lý và tăng thu 110 tỷ đồng tiền thuế từ 5 nhóm đối tượng có các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử bao gồm nhóm 1, cá nhân có thu thập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook, Apple…; nhóm 2 cá nhân có hoạt động bán hàng online; nhóm 3 chủ cơ sở cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng; nhóm 4 đơn vị chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài; nhóm 5 doanh nghiệp tổ chức, điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử như Sendo, Lazada, Shopee...