09:51 25/04/2021

Trích lập dự phòng tăng 6,5 lần, ACB báo lãi trước thuế hơn 3.000 tỷ đồng

Hà Anh -

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021...

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB đạt khoảng 449.500 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm.
Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB đạt khoảng 449.500 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của ACB đạt gần 4.640 tỷ đồng, tăng 1.221 tỷ đồng so với cùng kỳ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh từ 371 tỷ đồng lên 625 tỷ và kinh doanh ngoại hối cũng tăng từ 143 tỷ lên 196 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ này lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng đột biến từ 14,6 tỷ đồng lên tới gần 114 tỷ đồng, cao gấp gần 8 lần so cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư lại giảm mạnh từ gần 349 tỷ đồng xuống chỉ còn 48,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác cũng giảm từ 80,5 tỷ xuống còn gần 49 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 1.700 tỷ lên hơn 3.710 tỷ đồng, dự phòng rủi ro phải trích lập tăng gấp 6,5 lần so cùng kỳ từ 92,6 tỷ lên tới gần 606 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.483 tỷ đồng, tăng lần lượt 61% và 62% so với cùng kỳ. EPS quý 1/2021 đạt 1.149 đồng, cùng kỳ chỉ đạt 713 đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB đạt khoảng 449.500 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm - trong đó, cho vay khách hàng tăng nhẹ từ 308,5 tỷ lên 320.755 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ từ 353.195 tỷ xuống 352.217 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận tăng từ 35.448 tỷ lên gần 37.930 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 7.819 tỷ đồng lên 10.302 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu cuối kỳ tăng 12.640 tỷ đồng từ gần 308.829 tỷ hồi cuối năm lên gần 312.469 tỷ đồng - trong đó, tổng giá trị nợ nhóm 3-5 là 2.954 tỷ đồng và riêng giá trị nợ có khả năng mất vốn là 1.858 tỷ đồng, tăng hơn 640 tỷ so với hồi cuối năm.

Theo giải trình từ phía ngân hàng, lợi nhuận quý 1/2021 tăng 946 tỷ đồng so với cùng kỳ là do thu nhập lãi thuần tăng 1.220 tỷ đồng và chi phí hoạt động lại giảm hơn 395 tỷ đồng so với quý 1/2020.

Năm 2021, ACB dự kiến doanh thu đạt 10.602 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần 8.482 tỷ đồng. Dự kiến sau khi trích lập các quỹ cho năm 2021, ACB sẽ còn hơn 7.009 tỷ đồng và sẽ dùng gần 6.755 tỷ đồng để chia cổ tức cho năm 2021 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu.

Về kế hoạch tăng vốn, ĐHCĐ thường niên 2021 của ACB thông qua việc phát hành thêm 540.389.615 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 25% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), qua đó nâng vốn điều lệ lên 27.019 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là quý 3/2021. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 21.615 tỷ đồng lên 27.019 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, giá cổ phiếu ACB tăng nhẹ lên mức 33.400 đồng/cổ phiếu.

Ngày 23/4 vừa qua, Hội đồng Quản trị ACB vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm tài chính 2021 với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB với tổng khối lượng phát hành là 4.000 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến bằng mệnh giá. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được chia làm 4 đợt phát hành.

Lãi suất sẽ cố định trong suốt thời hạn trái phiếu, mức lãi suất cụ thể sẽ được quyết định tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và phương án phát hành.

Mục đích là nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của ACB, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Công ty Chứng khoán ACBS (trực thuộc ACB) sẽ là tổ chức tư vấn và đại lý phát hành, đồng thời là đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu.