12:13 12/01/2015

Trung ương nghe kết quả tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị

P.V

Đây là lần đầu tiên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 11, biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị.
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 11, biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng hôm 11/1, trong ngày làm việc thứ 7 của hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 11 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trước đó, khi phát biểu khai mạc hội nghị hôm 5/1 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, việc lấy phiếu tín nhiệm này được tổ chức nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các vị được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về các mặt và tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Việc lấy phiếu đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng trong ngày làm việc thứ 7 của hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 11, biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Hội nghị Trung ương 10 sẽ bế mạc hôm nay (12/1). Nhiều vấn đề quan trọng - trong đó có giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược - đã được xem xét tại hội nghị.