20:28 22/02/2023

Trước 28/2, Ngân hàng Nhà nước địa phương phải báo cáo tình hình kết nối và tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn của doanh nghiệp

Tùng Thư -

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 02/2023 để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ....

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phải lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc vay vốn.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phải lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc vay vốn.

Ngày 21/02/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có công văn số 953/NHNN-TD yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp tại các địa phương; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng năm 2023 theo Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phải thực hiện 2 nhiệm vụ ngay trong tháng 2/2023.

Thứ nhất, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương rà soát tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp; nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào (doanh nghiệp không đủ điều kiện hay ngân hàng không cho vay) và nguyên nhân không tiếp cận được. Các nội dung này phải được thông tin công khai và làm rõ tại Hội nghị kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp của địa phương.

Thứ hai, lập đường dây nóng (điện thoại, email) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý, trả lời người dân, doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh để tổng hợp gửi về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Truyền thông). Toàn bộ nội dung sẽ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 28/02/2023 để tổng hợp, báo cáo Thống đốc. 

 

Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh phải nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào (doanh nghiệp không đủ điều kiện hay ngân hàng không cho vay) và nguyên nhân không tiếp cận được.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh tham gia đầy đủ các Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp tại địa phương; đăng ký với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh về các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm; chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị các tổ chức tín dụng tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

Các tổ chức tín dụng thành lập đường dây nóng (điện thoại, email) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các chi nhánh tổ chức tín ụng có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của tổ chức tín dụng đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể.

Chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.