16:20 16/12/2019

Từ năm 2021, chính thức có thêm một ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Nhật Dương

Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019 vừa được Quốc hội thông qua bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021

Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa.
Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa.

Đây là nội dung trong thông cáo phát đi chiều ngày 16/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhân buổi lễ công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Bộ luật Lao động 2019 vừa được Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua.

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua dự thảo Bộ luật Lao động, với số phiếu biểu quyết tán thành là 90,06%.

Bộ luật Lao động với 17 chương, 220 điều, đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, sẽ có khoảng 14 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật.

Bộ luật có 3 nội dung sửa đổi, bổ sung lớn. Một là, bộ luật đã mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với cả người lao động có quan hệ lao động và người lao động không có quan hệ lao động.

Hai là, Bộ luật Lao động sửa đổi phù hợp hơn với các nguyên tắc của kinh tế thị trường.

Ba là, Bộ luật Lao động đã bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản.

Một trong những nội dung lớn của Bộ luật Lao động 2019 là về tuổi nghỉ hưu (Điều 169). Theo đó, tuổi nghỉ hưu chung trong điều kiện lao động bình thường, nam nghỉ hưu ở tuổi 62 (vào năm 2028) và nữ ở tuổi 60 (vào năm 2035) theo lộ trình mỗi năm tăng 4 tháng đối với nữ, và mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam kể từ năm 2021.

Quyền nghỉ hưu sớm hơn không quá 5 tuổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, được áp dụng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ ban hành danh mục những nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm cơ sở để xác định những trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn, khoảng 1810 nghề, số lượng người lao động đang làm các công việc này khoảng 3 triệu người.

Quyền nghỉ hưu muộn hơn không quá 5 tuổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, được áp dụng đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt. Sẽ có nghị định quy định chi tiết về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động mới thông qua bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9.

Về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, bộ luật đã quy định về tổ chức của người lao động không thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hoạt động của tổ chức này trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quan hệ lao động.

Một số nội dung mới khác cũng được thông qua tại Bộ luật Lao động 2019 là nới trần làm thêm giờ theo tháng từ 30h/tháng lên 40h/tháng và quy định cụ thể các trường hợp được làm thêm giờ đến 300 giờ/năm.

Tiếp theo là đảm bảo hơn sự tự do giao kết hợp đồng lao động; bảo đảm bình đẳng giới; mở rộng sự bảo vệ đối với lao động chưa thành niên.

Riêng về chính sách tiền lương, trong bộ luật mới, Nhà nước chỉ ban hành mức lương tối thiểu, người sử dụng lao động tự quyết định chính sách tiền lương (thang, bảng lương) trên cơ sở tham vấn với tổ chức đại diện người lao động.