16:18 06/06/2008

Tỷ giá thị trường tự do: “Có nhiều dấu hiệu phạm luật”

Hoàng Đạt

Đây là nhận định của Ngân hàng Nhà nước trong công văn ban hành ngày 6/6

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng Đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của dân cư và doanh nghiệp.
Theo Ngân hàng Nhà nước, việc tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng Đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của dân cư và doanh nghiệp.
Ngày 6/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn.

>>Sẽ mạnh tay với đầu cơ ngoại tệ

Nội dung công văn nêu rõ, trong những ngày gần đây, tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng Đô la Mỹ trên thị trường tự do có diễn biến tăng cao bất thường, xuất phát từ nhu cầu mua Đô la Mỹ tại các bàn đổi ngoại tệ và các hoạt động đầu cơ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng Đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của dân cư và doanh nghiệp.

Công văn trên cũng nhận định rằng các hoạt động thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do của các bàn đổi ngoại tệ có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định quản lý ngoại hối hiện hành.

Cụ thể, Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN ngày 9/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ, tại Khoản 1, Điều 3 của Quy chế quy định: các bàn đổi ngoại tệ chỉ được mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân (trừ các bàn trực tiếp, các bàn đại lý đặt tại các khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế); đồng thời, các bàn đại lý đổi ngoại tệ phải bán toàn bộ số ngoại tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm theo quy định.

Ngoài ra, tại Khoản 1, Điều 15 của quy chế trên cũng quy định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đổi ngoại tệ của các bàn đổi ngoại tệ trên địa bàn theo các quy định của quy chế này.

Để chấn chỉnh các hoạt động của bàn đại lý đổi ngoại tệ và đảm bảo các hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tuân thủ các quy định quản lý ngoại hối hiện hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do của các bàn đổi ngoại tệ trên địa bàn để đảm bảo các hoạt động này tuân thủ theo đúng các quy định quản lý ngoại hối hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cũng thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm, kể cả tạm thời đình chỉ hoặc thu hồi cấp giấy phép đã cấp; đồng thời hàng ngày gửi báo cáo về tình hình kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về Ngân hàng Nhà nước.