17:51 30/12/2014

Ủy ban Chứng khoán xử phạt một loạt công ty chứng khoán

Thu Thủy

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định xử phạt nhiều công ty chứng khoán những ngày cuối năm 2014

Giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM.
Giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM.
Ngày 30/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt HCM 60 triệu đồng do công ty này bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV với số tiền 30 triệu đồng do không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh.

Trước đó, hôm 29/12, Ủy ban Chứng khoán cũng xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 50 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán công bố xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Vinawealth do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định.