17:27 26/08/2021

VCCI dự kiến thành lập Hội đồng doanh nghiệp ứng phó Covid-19

Song Hà -

Ngày 26/8, Đảng Đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Hội đồng doanh nghiệp ứng phó Covid-19.

Hội đồng sẽ kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ứng phó Covid-19
Hội đồng sẽ kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ứng phó Covid-19

Hội đồng sẽ là nơi tập hợp sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, kết nối các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức liên quan để chung tay với Chính phủ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển.

Phương thức hoạt động dựa trên sự tham vấn và tham gia các hành động chung trong khuôn khổ của Hội đồng và của VCCI theo nguyên tắc tự nguyện, đa đối tác.

Hội đồng sẽ kết nối với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các nhóm công tác của Chính phủ, các địa phương trong tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhất là các chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư, lương thực, thực phẩm, lưu thông hàng hóa, các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu lớn, các điều kiện hỗ trợ việc duy trì sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

Trong tháng 9/2021, ngay sau khi được Ban chấp hành VCCI thông qua, Hội đồng sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.