16:17 15/09/2022

Vì sao tỉnh Kon Tum liên tiếp thu hồi đất đã cấp cho các doanh nghiệp tại Măng Đen?

Khởi Anh

Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc thu hồi hơn 140.000m2 đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định...

Thị trấn Măng Đen tỉnh Kon Tum là địa danh du lịch mới nổi, thu hút nhiều nhà tư bất động sản trong thời gian gần đây
Thị trấn Măng Đen tỉnh Kon Tum là địa danh du lịch mới nổi, thu hút nhiều nhà tư bất động sản trong thời gian gần đây

Theo đó, thu hồi toàn bộ diện tích đất 140.618,5 m2 tại xã Đăk Long (nay là Thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plông đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (nay là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin) để thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank; đồng thời, giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định.

Việc thu hồi trên là do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin đã vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 theo Kết luận thanh tra số 1723/KL-BTNMT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh Kon Tum cho phép gia hạn tiến độ sử dụng 24 tháng, nhưng hết thời hạn được gia hạn (ngày 01/6/2020), doanh nghiệp vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

UBND tỉnh KonTum giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum để quản lý theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm quản lý diện tích đất được giao nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Trước đó, ngày 14/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê và giao cho UBND huyện Kon Plông quản lý theo quy định.

Theo quyết định, UBND tỉnh Kontum thu hồi toàn bộ diện tích đất 188.999 m² tại xã Đăk Long (nay là thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê tại Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê đất để xây dựng Khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen và giao cho UBND huyện Kon Plông quản lý theo quy định.

Lý do thu hồi là do Công ty cổ phần Măng Đen đã vi phạm theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 theo Kết luận thanh tra số 02/KL-STNMT ngày 14/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tại Thông báo số 2990/TB-VP ngày 12/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo và gửi Quyết định thu hồi đất cho Công ty cổ phần Măng Đen; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần Măng Đen và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho UBND huyện Kon Plông quản lý theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị thu hồi đất nêu trên...