19:50 25/05/2021

VIB tăng 85%, cổ đông nội bộ và người liên quan muốn bán gần 3,4 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE) thông báo thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ của VIB.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của VIB đạt gần 260 nghìn tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của VIB đạt gần 260 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, ông Từ Anh Hào, chồng bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Giám đốc Chuyển đổi số VIB đăng ký bán hết 1.696.041 cổ phiếu, chiếm 0,153% vốn tại VIB, từ ngày 27/5 đến ngày 25/6/2021. Nếu giao dịch thành công, ông Anh Hào sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VIB.

Trong khi đó, từ ngày 25/5 đến ngày 22/6, bà Tuyết Hà đăng ký bán 1,7 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 1,88 triệu cổ phiếu VIB đang nắm giữ với mục đích là đầu tư cá nhân.

Tương tự, bà Đặng Thị Phương Diễm - Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, từ ngày 26/5 đến ngày 25/6/2021. Nếu giao dịch thành công, bà Diễm giảm số cổ phiếu nắm giữ còn 180.673 cổ phiếu, chiếm 0,016% vốn tại VIB.

Còn ông Lê Ngọc Bích, bố vợ ông HOàng Linh, Giám đốc Tài chính VIB đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu, từ ngày 19/5 đến ngày 18/6/2021. Nếu thành công, số cổ phiếu mà ông Bích nắm giữ còn 1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,09%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu VIB từ đầu năm đến nay tăng rất mạnh, từ mức 33.000 đồng/ chốt phiên ngày 4/1/2021 thì lên 61.000 đồng/CP khi chốt phiên ngày 25/5, tương ứng tăng hơn 85% và tạm tính mức giá này, vợ chồng bà Tuyết Hà dự kiến sẽ thu được khoảng 207,4 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi VIB.

Kết thúc quý 1/2021, tổng doanh thu của VIB đạt 3.502 tỷ đồng, trong đó thu phí đạt 609 tỷ đồng, chiếm 18% tổng doanh thu. VIB cho biết, sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu trong quý 1 là nhờ vào sự tăng trưởng quy mô và chất lượng của bảng tổng kết tài sản, song song với việc đa dạng hóa nguồn thu nhập phi tín dụng.

Bên cạnh đó, với chi phí hoạt động được tối ưu và duy trì ở mức 1.361 tỷ đồng và chi phí dự phòng 334 tỷ đồng, ngân hàng đã đạt lợi nhuận trước thuế 1.807 tỷ đồng, tăng 68% so với quý 1 năm 2020; ROA đạt 2,3% và ROE đạt 31%.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của VIB đạt gần 260 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ tín dụng đạt 180 nghìn tỷ đồng. Dư nợ bán lẻ tiếp tục đà tăng trưởng và đóng góp đến trên 85% tổng dư nợ. Số dư huy động đạt hơn 185 nghìn tỷ, trong đó số dư CASA của phân khúc bán lẻ tăng trưởng ấn tượng 23% chỉ trong một quý; Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,38% so với mức 1,46% tại thời điểm cuối năm 2020; Số dư nợ nợ tái cơ cấu theo TT01 của NHNN giảm còn 230 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,13% so với tổng dư nợ tín dụng.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VIB đã thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 40% và dự kiến phát hành chào bán cổ phiếu và vốn điều lệ dự kiến sau các phương án tăng vốn này là khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo tối ưu cho sự tăng trưởng mạnh về tổng tài sản trong năm 2021 và đáp ứng các tỷ lệ an toàn trong kinh doanh.