11:49 17/08/2016

Vietcombank đề nghị khách tải lại phần mềm Smart OTP

Nhật Nam

Vietcombank tiếp tục có thông báo về hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho ra mắt ứng dụng mới - Vietcombank Smart OTP, bổ sung thêm một phương thức cung cấp mã xác thực OTP mà không nhất thiết phải có sóng điện thoại hoặc thiết bị tạo mã khác đi kèm.
Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho ra mắt ứng dụng mới - Vietcombank Smart OTP, bổ sung thêm một phương thức cung cấp mã xác thực OTP mà không nhất thiết phải có sóng điện thoại hoặc thiết bị tạo mã khác đi kèm.
Ngày 16/8, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) tiếp tục có thông báo về hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, cùng phương thức kích hoạt khóa Smart OTP.

Cụ thể, thông báo chi biết, từ ngày 12/8/2016, ngân hàng này đã có những thay đổi đối với phương thức kích hoạt dịch vụ Smart OTP, cũng như có phiên bản phần mềm cập nhật mới.

Theo đó, đối với khách hàng đã sử dụng dịch vụ Smart OTP và muốn tiếp tục dịch vụ Smart OTP trên thiết bị đang sử dụng, khách hàng thực hiện việc đăng ký lại dịch vụ Smart OTP trên chương trình Internet Banking của Vietcombank.

Đối với các khách hàng chưa từng đăng ký sử dụng phần mềm Smart OTP hoặc đã đăng ký sử dụng dịch vụ Smart OTP nhưng có nhu cầu chuyển sang cài đặt và sử dụng trên thiết bị mới, phải đến các điểm giao dịch của Vietcombank để thực hiện việc đăng ký dịch vụ trực tiếp.

“Quý khách nên tải phần mềm Smart OTP về thiết bị của mình trước khi đến đăng ký sử dụng dịch vụ. Phần mềm Smart OTP đã được bổ sung nội dung thông báo này để tạo thuận lợi về tiếp cận thông tin cho khách hàng. Đề nghị khách hàng tải lại phiên bản mới nhất của phần mềm Smart OTP trên Google Play Store hoặc Apple Store”, thông báo của Vietcombank khuyến nghị.