08:30 05/08/2016

Vietcombank sắp chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Hà Anh

Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên 35.977 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận trước thuế của VCB đạt 4.271 tỷ đồng, tăng 35,5% so cùng kỳ và sau thuế đạt 3.421 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận trước thuế của VCB đạt 4.271 tỷ đồng, tăng 35,5% so cùng kỳ và sau thuế đạt 3.421 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản về việc tăng vốn điều lệ 2016 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Vietcombank tăng vốn điều lệ từ 26.650 tỷ đồng lên 35.977 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016.

Theo phương án này, Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Vietcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin liên quan đến việc việc tăng vốn theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, Vietcombank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu đại hội đồng cổ đông Vietcombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho Vietcombank phát hành trái phiếu bằng nội tệ năm 2016 với tổng mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận trước thuế quý 2/2016 của VCB tăng 16,2%, đạt 1.971 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.580 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 4.271 tỷ đồng, tăng 35,5% so cùng kỳ và sau thuế đạt 3.421 tỷ đồng.