07:29 13/10/2022

VietCredit chú trọng quản trị công ty, hướng đến phát triển bền vững

Ngân Nguyễn

Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2022 của VietCredit đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, và nhiều quy chế liên quan đến quản trị công ty…

Quản trị công ty đã và đang được VietCredit chú trọng nhằm hướng đến phát triển bền vững.
Quản trị công ty đã và đang được VietCredit chú trọng nhằm hướng đến phát triển bền vững.

Trong quá trình phát triển theo quản trị minh bạch, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt - VietCredit (TIN-UPCoM) nhận thấy rõ tầm quan trọng và cần thiết của việc sửa đổi, Bổ sung điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị và quy chế quản trị nội bộ. Chính vì thế, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức vào ngày 12/10 vừa qua, VietCredit đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến quản trị công ty.

Đại diện của VietCredit cho rằng, việc quản trị nội bộ doanh nghiệp tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa trong mối quan hệ giữa Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các cổ đông và bên có quyền lợi liên quan đến công ty. Từ đó, tạo nên định hướng và sự kiểm soát tiến trình phát triển. Quản trị tốt sẽ thúc đẩy hoạt động, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị của công và phát triển bền vững.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đi vào hiệu lực, trong đó có nhiều thay đổi tác động đến hoạt động quản trị, điều hành tại VietCredit như: Tăng thêm quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình; Bổ sung các quy định về quản trị công ty cổ phần về quản trị doanh nghiệp; Nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động của công ty.

Trên cơ sở các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị đã thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và các hoạt động của Hội đồng Quản trị và xây dựng Quy chế quản trị nội bộ.

Do đó, tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2022, Ban Hội đồng Quản trị VietCredit thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, xây dựng Quy chế quản trị nội bộ và các dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết; ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Quản trị nội bộ.

“Bối cảnh hoạt động đầu tư đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được nhà đầu tư quan tâm. Điều này đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết. Vì vậy, muốn trở nên hấp dẫn, thu hút các nguồn lực mới để tăng trưởng, doanh nghiệp niêm yết phải thể hiện được vai trò quản trị tốt của mình. VietCredit cũng xác định rằng, quản trị công ty không phải là công việc có thể thực hiện trong ngắn hạn mà là quá trình cải tiến liên tục. Vì vậy VietCredit thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy trình, quy chế quản trị để kịp thời có những sửa đổi và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giúp việc quản trị hiệu quả hơn”, đại diện VietCredit chia sẻ thêm.

VietCredit chính thức bắt đầu hành trình chuyển đổi số từ năm 2022.
VietCredit chính thức bắt đầu hành trình chuyển đổi số từ năm 2022.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản trị cũng như xây dựng nền móng vững chắc, tạo tiền đề cho nền tảng phát triển kinh doanh, năm 2022, VietCredit chính thức bắt đầu hành trình chuyển đổi số nhằm hướng đến thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên số hóa, mang đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua các trải nghiệm sử dụng nền tảng dữ liệu và công nghệ.

Không chỉ số hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, VietCredit cũng chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong quản trị điều hành và tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ, để tăng cường năng lực quản trị rủi ro cũng như cải thiện chất lượng tín dụng. Việc chuyển đổi này hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với công ty trong việc thực hiện mục tiêu đưa VietCredit trở thành công ty tài chính hàng đầu về Digital Lending tại Việt Nam.

Với nền tảng được xây dựng vững chắc cùng với chiến lược kinh doanh rõ ràng, kết thúc 06 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức lợi nhuận 49 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm, và đạt hơn 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của VietCredit đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 680 tỷ, đóng góp 73% trong tổng doanh thu. Cùng với xu hướng phát triển chung của ngành, tỷ trọng doanh thu phí khác cũng được mở rộng và chiếm 13% trong cấu phần doanh thu.

Với những thành quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022, VietCredit tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên, VietCredit sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao.

Tại Đại hội, Ban Quản trị cũng đã biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Tuân, nhiệm kỳ 2018 - 2023.