18:37 01/12/2021

VietinBank quyết định chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%

Thuỷ Tiên

Theo tỷ lệ trên, Ngân hàng Nhà nước dự kiến thu về gần 2.478 tỷ đồng cổ tức...

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Theo đó, VietinBank dự kiến chi hơn 3.844 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Tương đương, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/12/2021 và dự kiến được thực hiện vào ngày 17/1 năm sau.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, VietinBank định chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Như vậy, tỷ lệ chia cổ tức đã được tăng thêm 3% so với dự tính ban đầu.

Về cơ cấu cổ đông của VietinBank, 64,46% vốn cổ phần được sở hữu bởi Ngân hàng Nhà nước; 19,73% bởi cổ đông ngoại MUFG Bank (Nhật Bản); còn lại là các cổ đông khác. Theo tỷ lệ trên, Ngân hàng Nhà nước dự kiến thu về gần 2.478 tỷ đồng cổ tức từ Vietinbank và ngân hàng Nhật Bản thu về hơn 758 tỷ đồng.

Hồi tháng 6 vừa qua, VietinBank cũng đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 29,07%. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng được bổ sung lên mức 48.057 tỷ đồng.

Tính đến 31/10/2021, tổng tài sản VietinBank tăng 8,1%; tổng nguồn vốn tăng gần 8%, trong đó nguồn vốn thị trường 1 tăng 10%; tín dụng tăng 8%; ROA đạt 1,3%; ROE đạt 16,1%. Các chỉ tiêu tuân thủ đạt tốt, LDR đạt 82,86%, CAR đạt hơn 9%, NIM đạt khoảng 3%.

Riêng về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu VietinBank đang ở mức 1,6%. Nợ cơ cấu theo Thông tư 01, Thông tư 03 khoảng 2.000 khách hàng với 10.392 tỷ đồng dư nợ. 

Diễn biến cổ phiếu CTG trong thời gian gần đây
Diễn biến cổ phiếu CTG trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 1/12, thị giá CTG đang dừng ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường vào khoảng 163.400 tỷ đồng.