20:07 04/09/2021

VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A?

Thuỷ Tiên

Tuần qua, dù chỉ có 3 phiên giao dịch nhưng cổ phiếu dược VMD vẫn kịp tăng thềm 22,3% thị giá. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần Louis Capital, khi thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với các bước đi thực hiện tăng vốn và M&A, cổ phiếu này tăng 22,2% trong tuần trước...

VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 1
VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 2
VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 3
VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 4
VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 5
VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 6
VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 7
VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 8
VMD chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, TGG bay cao nhờ game tăng vốn và M&A? - Ảnh 9