13:54 05/05/2021

VNG lỗ gần 27 tỷ ngay trong quý đầu tiên năm 2021

Nam Anh -

Khoản lỗ sau thuế của VNG trong quý 1/2021 ở mức 26,6 tỉ đồng, trong khi quý 1/2020 lãi sau thuế gần 85,6 tỉ đồng...

Lũy kế 3 tháng đầu năm, VNG lãi trước thuế đạt 16,4 tỉ đồng, giảm 88,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 3 tháng đầu năm, VNG lãi trước thuế đạt 16,4 tỉ đồng, giảm 88,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần VNG - doanh nghiệp game lớn nhất Việt Nam - vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với khoản lỗ 26,6 tỷ đồng, còn lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát lên tới 124,9 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, doanh thu thuần của VNG đạt 1.489 tỷ đồng, tăng hơn 14%, và sau khi trừ giá vốn, lãi gộp của công ty đạt 676,7 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong quý 1, chi phí bán hàng và chi phí quản lý của VNG tăng mạnh, tương ứng ghi nhận ở mức 512 tỷ đồng, tăng mạnh 63,5%, và 198 tỷ đồng, tăng 13,2%. Ngoài ra, chi phí tài chính quý 1/2021 của VNG cũng tăng mạnh lên mức 6,1 tỉ đồng, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lũy kế 3 tháng đầu năm, VNG lãi trước thuế đạt 16,4 tỉ đồng, giảm 88,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty này cũng chỉ đạt 9,5 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, khoản lỗ sau thuế của VNG ở mức 26,6 tỉ đồng, trong khi quý 1/2020 lãi sau thuế gần 85,6 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 98 tỷ đồng, giảm 32,5%.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2021 của VNG.
Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2021 của VNG.

Báo cáo cũng cho biết, lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 124,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 60,2 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của VNG cho thấy, trong quý 1/2021, công ty đã chi 110,3 tỉ đồng để đầu tư vào đơn vị khác. Được biết trong quý đầu năm, VNG đã hoàn tất mua 641.559 cổ phần Công ty DayOne, tương ứng tỷ lệ sở hữu 29,83%.

Trước đó, trong báo cáo thường niên 2020, VNG cho biết, trong số các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết thì khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Zion (công ty con do VNG nắm giữ 60%), chủ quản của ví điện tử ZaloPay, ghi nhận mức lỗ lên tới 666,6 tỷ đồng trong năm 2020.

Tại thời điểm 31/3/2021, quy mô tổng tài sản của VNG đạt 7.658,3 tỉ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 5,6% xuống còn 4.265 tỉ đồng, vẫn chiếm tới 55,7% tổng tài sản.