17:41 25/08/2016

Vốn FDI vào Việt Nam đang tăng nhanh

Lâm An

Lĩnh vực chế biến, chế tạo có tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,53 tỷ USD, chiếm tới 73,3% tổng vốn đầu tư trong 8 tháng

Xét theo địa bàn đầu tư, trong 8 tháng đầu năm, Hải Phòng là địa 
phương dẫn đầu với 51 dự án cấp mới và điều chỉnh vốn, tổng số vốn 2,02 
tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.
Xét theo địa bàn đầu tư, trong 8 tháng đầu năm, Hải Phòng là địa phương dẫn đầu với 51 dự án cấp mới và điều chỉnh vốn, tổng số vốn 2,02 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.
Báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, vốn đầu tư nước ngoài 8 tháng đầu năm nay tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 20/8/2016 cả nước có 1.619 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 9,795 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó còn có 770 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,571 tỷ USD, bằng 83,7% so với cùng kỳ.

Trong số 19 lĩnh vực thu hút được nhà đầu tư nước ngoài, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với 678 dự án đăng ký mới và 551 lượt dự án điều chỉnh vốn.

Riêng lĩnh vực chế biến và chế tạo đã có tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,53 tỷ USD, chiếm tới 73,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 34 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 836,2 triệu USD, chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đó là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 622,3 triệu USD, chiếm 4,3% tổng vốn đầu tư…

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư dự án tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,8 tỷ USD, chiếm 33,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore và Nhật Bản lần lượt giữ hai vị trí tiếp theo.

Riêng trong khu vực ASEAN, vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các nước thuộc khu vực này vào Việt Nam là 2,768 tỷ USD, chiếm 19,27% tổng vốn đầu tư của tất cả các đối tác có đầu tư tại Việt Nam trong 8 tháng.

Xét theo địa bàn đầu tư, trong 8 tháng đầu năm, Hải Phòng là địa phương dẫn đầu với 51 dự án cấp mới và điều chỉnh vốn, tổng số vốn 2,02 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.

Tiếp đến là Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,59 tỷ USD và 1,38 tỷ USD.