10:18 12/01/2021

"Vốn vay nước ngoài về cho vay lại không phải vốn đầu tư công"

Quang Trung

Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho rằng vấn đề này đã được quy định rõ ràng tại các luật hiện hành, do đó không cần thiết ban hành nghị quyết giải thích thêm theo đề nghị của Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ - Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ - Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 52, chiều 11/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về việc áp dụng khoản 22 điều 4 của luật Đầu tư công năm 2019.

Thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phủ trình bày Tờ trình cho biết hiện nay đang vướng mắc đối với "nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho doanh nghiệp nhà nước vay lại 100%". 

Do đó, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết giải thích "vốn đầu tư công" khoản 22 điều 4 luật Đầu tư công năm 2019 có bao gồm vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tại trợ nước ngoài cho doanh nghiệp vay lại 100% hay không.

VỐN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI KHÔNG PHẢI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết Khoản 22 Điều 4 của Luật Đầu tư công năm 2019 quy định rõ: "Vốn đầu tư công quy định tại luật này bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật".

"Vốn vay nước ngoài về cho vay lại không phải vốn đầu tư công" - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra - Ảnh: Quochoi.vn

Trong đó, đối với khái niệm vốn ngân sách nhà nước: theo quy định tại Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước 2015, phạm vi ngân sách nhà nước bao gồm: Thu ngân sách nhà nước, Chi ngân sách nhà nước; Bội chi ngân sách nhà nước; Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước. 

Đồng thời, Điểm b Khoản 4 Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước quy định bội chi ngân sách Trung ương được bù đắp từ nguồn vay nước ngoài từ các khoản vay của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế, không bao gồm các khoản vay về cho vay lại. 

"Tờ trình của Chính phủ nêu ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng… đều cho rằng các khoản vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để cho doanh nghiệp vay lại 100% không phải là vốn đầu tư công. Như vậy, nhận thức pháp luật của các bộ đã thống nhất", Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, khẳng định.

LUẬT ĐÃ RÕ, KHÔNG CẦN BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH

Từ những quy định của pháp luật hiện hành nêu trên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, các khoản "vay về cho vay lại" không thuộc phạm vi của "ngân sách nhà nước" theo luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và không phải là "vốn đầu tư công" theo quy định tại khoản 22 điều 4 luật Đầu tư công năm 2019.

"Vốn vay nước ngoài về cho vay lại không phải vốn đầu tư công" - Ảnh 2.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về việc áp dụng khoản 22 Điều 4 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 - Ảnh: Quochoi.vn

"Quy định về nội dung trên theo các Luật hiện hành là rõ ràng. Theo Tờ trình của Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ không có cách hiểu khác nhau về quy định trên mà vướng mắc là do hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư với các dự án sử dụng 'vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tại trợ nước ngoài cho doanh nghiệp vay lại 100%' chưa cụ thể. Vì vậy, không cần thiết phải ban hành Nghị quyết giải thích lại khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công", Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định.

Theo đó, đối với việc quản lý các dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho doanh nghiệp vay lại 100%, Ủy ban Tài chính và Ngân sách cho rằng, cho rằng Chính phủ cần rà soát các quy định của Luật Quản lý nợ công và các Luật liên quan.

Cho ý kiến tại Phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đồng tán thành với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính -  Ngân sách rằng không cần thiết ban hành Nghị quyết giải thích quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công vì quy định này đã rõ ràng.

"Nếu vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tại trợ nước ngoài cho doanh nghiệp vay lại 100% là đầu tư công thì thêm nhiều thủ tục rất lằng nhằng", ông Tùng nhấn mạnh.

"Vốn vay nước ngoài về cho vay lại không phải vốn đầu tư công" - Ảnh 3.

Cho ý kiến tại Phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị vấn đề này Chính phủ cần xem xét, rà soát theo Luật quản lý nợ công và một số Luật có liên quan để thực hiện - Ảnh: Quochoi.vn

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định vốn vay ODA, vốn vay về cho vay lại không phải vốn đầu tư công, mà được quản lý theo Luật Quản lý nợ công. 

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ cho rằng quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công đã rõ ràng, không cần thiết ban hành Nghị quyết giải thích lại quy định này; đề nghị Chính phủ rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công, đầu tư công và các Luật có liên quan để tổ chức thực hiện cho tốt.