11:39 15/05/2018

Vụ cán bộ Hải quan Hải Phòng nhận "bôi trơn": Kỷ luật 10 cán bộ

Duyên Duyên

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật đối với 10 trường hợp vi phạm

Cục Hải quan Hải Phòng cũng tiến hành điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ chi cục.
Cục Hải quan Hải Phòng cũng tiến hành điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ chi cục.

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách với 5 trường hợp và cảnh cáo với 5 trường hợp.

Bộ Tài chính vừa chính thức thông tin về kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng.

Theo đó, đơn vị này cho biết, ngày 8/5/2018, Bộ Tài chính có công văn số 5201/BTC-TCHQ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức và các giải pháp phòng ngừa tiêu cực trong thực thi công vụ của ngành Hải quan.

Cụ thể, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 trường hợp, bao gồm 1 Chi cục trưởng, 2 Phó chi cục trưởng, 2 Đội trưởng để làm gương, nghiêm khắc chấn chỉnh trong toàn Cục.

Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 5 trường hợp, bao gồm Đỗ Trung Tuyến (Phó đội trưởng), Nguyễn Đôn Hạnh (Phó đội trưởng); Vũ Đức Tuấn, Đào Đức Anh, Bùi Tiến Cường (công chức).

Đồng thời, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã tiến hành điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ chi cục. Cụ thể, với 3 công chức thừa hành có hình ảnh trên báo, Cục Hải quan Hải Phòng hiện không bố trí 3 công chức nêu trên làm công tác nghiệp vụ, đồng thời đã đưa vào danh sách điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch tổng thể của Cục Hải quan Hải Phòng trong tháng 5/2018.

Đối với 4 lãnh đạo Đội (2 lãnh đạo Đội thủ tục hàng hoá Xuất nhập khẩu, 2 lãnh đạo Đội Giám sát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ), Cục Hải quan Hải Phòng đang thực hiện các thủ tục để điều động.

Bên cạnh đó, để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ công chức trong đơn vị, Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Hải quan Hải Phòng đã lắp đặt thêm camera giám sát công vụ tại 4 Chi cục Hải quan cửa khẩu để đảm bảo bao quát được toàn bộ các khu vực làm việc thường xuyên có tiếp xúc giữa công chức hải quan và người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị đối tác để lắp đặt thiết bị tự động cấp số thứ tự tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hải quan cho doanh nghiệp (dự kiến hoàn thành trước ngày 15/6/2018); lắp đặt hàng rào phân luồng đến từng cửa tiếp nhận khi xếp hàng làm thủ tục đảm bảo nề nếp, trật tự, văn minh, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, ngay sau khi báo chí đưa tin tình trạng đưa nhận tiền "bôi trơn" của doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng khi làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan được báo chí phản ánh.

Trước đó, ngày 9/4/2018, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3236/VPCP-V.I về việc xác minh nội dung báo chí phản ánh về hành vi tiêu cực của một số cán bộ công chức Cục Hải quan Hải Phòng, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ảnh về vụ việc tiêu cực nêu trên, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị xảy ra tiêu cực nếu có.