17:58 21/12/2022

Xuất khẩu 11 tháng năm 2022 vượt cả năm 2021

Huyền Vy -

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong 11 tháng năm 2022 đạt 342,19 tỷ USD. Kết quả này đã vượt xa con số 336,31 tỷ USD của cả năm 2021…

Tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê sơ bộ được Tổng cục Hải quan công bố chiều 20/12, trong tháng 11/2022, trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 29,02 tỷ USD, giảm 4,4% (tương ứng giảm 1,35 tỷ USD về số tuyệt đối) so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 342,19 tỷ USD, tăng 13,4% (tương ứng tăng tới 40,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong số nhóm hàng xuất khẩu chính sau 11 tháng năm 2022, điện thoại các loại và linh kiện đạt 54,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc đạt 14,98 tỷ USD, tăng 10,4%; xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 11,35 tỷ USD, tăng 29,9%; sang EU đạt 6,44 tỷ USD, giảm 9,1%; sang Hàn Quốc đạt 4,82 tỷ USD, tăng 9,8%... so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng điện thoại các loại
và linh kiện.

Nhóm máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện trong 11 tháng năm 2022 đạt 54,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng này trong 11 tháng năm 2022 vẫn là Hoa Kỳ với 14,57 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 10,66 tỷ USD, tăng 10,1%; thị trường EU đạt 6,38 tỷ USD, tăng 8,1%; thị trường Hồng Kông đạt 5,41 tỷ USD, giảm 2,7%; sang thị trường Hàn Quốc đạt 3,03 tỷ USD, giảm 3,1%...

Đối với nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác, tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu của nhóm hàng này đạt 42,02 tỷ USD, tăng 23,4% (tương ứng tăng 7,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu chủ lực của nhóm hàng này đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Hoa Kỳ đạt 18,55 tỷ USD, tăng 19,2%; EU đạt 5,32 tỷ USD, tăng 36,3%; Trung Quốc đạt 3,34 tỷ USD, tăng 30,6%; ASEAN đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm trước.

Với hàng dệt may, trị giá xuất khẩu trong 11 tháng đạt 34,65 tỷ USD, tăng 18,9% (tương ứng tăng 5,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 16,09 tỷ USD, tăng 12,7%; sang EU đạt 4,1 tỷ USD, tăng 41,5%; Nhật Bản đạt 3,69 tỷ USD, tăng 27,3%; Hàn Quốc đạt 3,05 tỷ USD, tăng 12,5%... so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của nhóm hàng dệt may.
Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của nhóm hàng dệt may.

Nhóm hàng giày dép các loại trong 11 tháng năm 2022 cũng có mức tăng khá ấn tượng với 22,03 tỷ USD, tăng tới 39,3% (tương ứng tăng 6,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ đạt hơn 9 tỷ USD, tăng 36%; EU đạt 5,43 tỷ USD, tăng 50,8%; Trung Quốc đạt 1,54 tỷ USD, tăng 8,6%... so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ, trong 11 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này đạt 14,69 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng qua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Hoa Kỳ đạt 7,98 tỷ USD, tăng 0,6%; sang Trung Quốc đạt 1,99 tỷ USD, tăng 45,6% và Nhật Bản đạt 1,72 tỷ USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về thủy sản, tính trong 11 tháng năm 2022, xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam đạt 10,17 tỷ USD, tăng tới 27,4% (tương ứng tăng 2,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chủ lực đều tăng cao như Hoa Kỳ đạt 2,03 tỷ USD, tăng 8,6%; Nhật Bản đạt 1,58 tỷ USD, tăng 30,4%; Trung Quốc đạt 1,47 tỷ USD, tăng 71,3% và EU đạt 1,21 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chủ lực đều tăng cao.
Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chủ lực đều tăng cao.

Từ chiều ngược lại, trong tháng 11/2022, trị giá nhập khẩu hàng hóa đạt 28,28 tỷ USD, tăng 1,3% (tương ứng tăng 375 triệu USD) so với tháng trước.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 11/2022, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 331,51 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tăng mạnh nhất là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,87 tỷ USD (tương ứng tăng 11,5%); xăng dầu các loại tăng 4,42 tỷ USD (tương ứng tăng 119,6%); hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,79 tỷ USD (tương ứng tăng 20,2%); dầu thô tăng 2,72 tỷ USD (tương ứng tăng 69,2%); than đá tăng 2,66 tỷ USD, tăng 58,8%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 2,06 tỷ USD (tương ứng tăng 8,6%)...

Với kết quả trên, sau 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại thặng dư tới 10,68 tỷ USD, vượt xa con số 4 tỷ USD của cả năm 2021.