10:40 15/11/2022

Y tế TP. HCM kiến nghị 6 giải pháp gỡ vướng cho bệnh viện tự chủ

Nhật Dương -

Hỗ trợ ngân sách bổ sung cho quỹ cải cách tiền lương đối với các bệnh viện gặp khó khăn về chênh lệch thu chi; có cơ chế trong xây dựng kết cấu giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ là những kiến nghị được Sở Y tế TP.HCM đưa ra để gỡ vướng cho các bệnh viện tự chủ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngành Y tế TP. HCM vừa kiến nghị một số nội dung nhằm giúp sớm ổn định những khó khăn hiện nay của nhiều bệnh viện trong thực hiện tự chủ.

BỆNH VIỆN GẶP KHÓ KHĂN TRONG CÂN ĐỐI CHÊNH LỆCH THU CHI

Sở Y tế TP. HCM cho biết, qua đánh giá kết quả sau 20 năm chuyển đổi từ cơ chế hoạt động từ ngân sách sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên của các bệnh viện công lập, cơ chế tự chủ trong thời gian qua đã giúp một số bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố phát triển khá toàn diện về mọi mặt cả về chuyên môn kỹ thuật lẫn cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

Tuy nhiên, ngược lại, không ít bệnh viện gặp khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển, nhất là khó khăn trong cân đối chênh lệch thu chi ảnh hưởng đến phát triển chuyên môn kỹ thuật, cơ sở hạ tầng. Khó nhất là đảm bảo thu nhập chính đáng của nhân viên y tế, từ đó khó giữ chân các thầy thuốc giỏi, hiện tượng nhân viên y tế công lập nghỉ việc tăng cao sau đại dịch Covid-19...  

Bên cạnh đó, chính cơ chế tự chủ đang vận hành trong thời gian qua đã làm xuất hiện các khoảng cách ngày càng rõ nét giữa các bệnh viện công lập với nhau. Trong đó, khoảng cách về thu nhập chính đáng của nhân viên y tế công lập ngày càng rõ nét và ngày càng cách biệt có thể dẫn đến tình trạng mất công bằng về thu nhập giữa các nhân viên y tế công lập với nhau, dù nhiệt huyết và sức lao động là như nhau.

Mặt khác, đang có khoảng cách ngày càng lớn về quỹ phát triển sự nghiệp giữa các bệnh viện công lập, các bệnh viện chuyên khoa dường như thuận lợi hơn nhiều so với các bệnh viện đa khoa về việc trích lập quỹ quan trọng này, quỹ cần thiết cho sự phát triển của bệnh viện.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kinh nghiệm của các nước về đổi mới quản trị bệnh viện công lập theo hướng tự chủ, đó là đổi mới cơ chế tự chủ tài chính gắn liền với đổi mới cấu trúc bộ máy quản lý bệnh viện, như mô hình hội đồng quản lý bệnh viện 2 cấp.

Theo đó, Hội đồng quản trị bệnh viện là hội đồng cao nhất, ngoài Chủ tịch và Phó chủ tịch, Hội đồng quản trị còn bao gồm các thành viên là đại diện của các Bộ (Sở) Tài chính, Bộ (Sở) Y tế, đại diện chính quyền địa phương, đại diện người bệnh (hội đồng người bệnh) và các Giám đốc và Phó giám đốc chuyên môn của bệnh viện.

Dưới Hội đồng quản trị là Ban điều hành bệnh viện, bao gồm các Giám đốc, Phó giám đốc và các trưởng phòng chức năng như hiện nay. Việc đổi mới mô hình cấu trúc quản lý bệnh viện sẽ giúp các nhà quản lý chính xác hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn khi ra các quyết định liên quan đến sử dụng nguồn lực của bệnh viện nhờ có các chuyên gia am hiểu sâu về các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, đầu tư…

CÓ CƠ CHẾ HỖ TRỢ NGÂN SÁCH CHO BỆNH VIỆN KHÓ KHĂN 

Sau khi tổng kết, đánh giá quá trình tự chủ của các bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị 6 giải pháp trong việc tự chủ bệnh viện:

Thứ nhất, Sở Y tế TP. HCM kiến nghị thành phố duy trì cơ chế hỗ trợ nguồn ngân sách bổ sung cho quỹ cải cách tiền lương đủ để thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND đối với các bệnh viện gặp khó khăn về chênh lệch thu chi (không đủ nguồn để chi thu nhập tăng thêm cho nhân viên), giúp cho nhân viên y tế an tâm công tác và các bệnh viện ổn định lại trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn sau đại dịch Covid-19.

Thứ hai, kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành cơ chế chính sách trong xây dựng kết cấu giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ, bổ sung tiền thuế đất vào giá dịch vụ khám chữa bệnh. Trong thời gian chờ bổ sung thì ngân sách hỗ trợ các bệnh viện công lập đóng khoản tiền thuế đất theo quy định của Luật số 45/2013/QH13 về Luật Đất đai năm 2013.

Thứ ba, kiến nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ các bệnh viện công lập được phép tự tổ chức cung ứng các dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh trong khuôn viên của các bệnh viện (như bãi giữ xe, căn tin,…). Bệnh viện tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động này (bao gồm cả hình thức tự tổ chức thực hiện hay đấu giá thực hiện).

Thứ tư, kiến nghị thành phố xem xét và thí điểm cơ chế về điều tiết quỹ phát triển sự nghiệp trong khối các bệnh viện công lập, giữa các bệnh viện có số dư cao ngoài nhu cầu phát triển của bệnh viện và bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn có nguồn trích lập thấp không đủ đáp ứng yêu cầu phát triển cơ bản của bệnh viện.

Thứ năm, Sở cũng kiến nghị thành phố thành lập Hội đồng tư vấn tự chủ bệnh viện giúp hướng dẫn, tư vấn những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động tự chủ tài chính của các bệnh viện. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo thành phố các giải pháp giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động của các bệnh viện.

Thứ sáu, kiến nghị thành phố có cơ chế chính sách cho phép ngành y tế triển khai thí điểm chuyển đổi mô hình cấu trúc quản lý bệnh viện tương ứng với loại hình tự chủ của bệnh viện. Cụ thể như hội đồng quản lý 2 cấp thay vì chỉ có Ban giám đốc bệnh viện như hiện nay.