19:09 16/07/2021

18 ca tử vong do Covid-19 từ 8-14/7

Ngày 16/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 18 ca tử vong do Covid-19 số 208-225...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 8-14/7 tại TP.HCM, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Trong hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 còn ghi nhận một số ca tử vong khác, nhưng chưa được các cơ sở điều trị cập nhật đủ thông tin.

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị tiếp tục rà soát và cập nhật thông tin về các trường hợp này để có cơ sở thông báo chính thức về các ca tử vong do Covid-19.

Thông tin cụ thể về các ca tử vong như sau:

Ngày 8/7/2021: 02 ca: bệnh nhân 24058 (TP.HCM) và bệnh nhân 26659 (Đồng Tháp).

Ngày 10/7/2021: 01 ca: bệnh nhân 29267 (Long An)

Ngày 11/7/2021: 02 ca: bệnh nhân 26665 (Đồng Tháp) và bệnh nhân 19571 (Long An)

Ngày 12/7/2021: 07 ca: bệnh nhân 13083 (Bắc Giang); bệnh nhân 21072 (Đồng Nai); bệnh nhân 35461 (Đồng Tháp) và TP.HCM 04 ca: bệnh nhân 30306, 21233, 26399, 31155.

Ngày 13/7/2021: 05 ca: bệnh nhân 31179 (TP.HCM); bệnh nhân 26671 (Đồng Tháp); bệnh nhân 14332 (Long An) và 02 ca tại Bắc Ninh: bệnh nhân 8489, 10761.

Ngày 14/7/2021: 01 ca: bệnh nhân 23084 (Bình Dương).