19:47 09/03/2022

29 doanh nghiệp bị huỷ niêm yết bắt buộc trên UPCoM

Hà Anh

Các doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCoM sau ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, sẽ bị hủy đăng ký giao dịch nếu sau 01 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định và chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo sẽ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hóa chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận công ty đại chúng.

Cụ thể: nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, hàng loạt các chính sách đã được ban hành như Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Thông tư số 115/2016/TT-BTC, Thông tư số 40/2018/TT-BTC, Thông tư số 13/2019/TT-BTC... Những chính sách này đã góp phần thúc đẩy hoạt động gắn đấu giá cổ phần hóa DNNN với đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, tạo điều kiện đưa chứng khoán của doanh nghiệp vào giao dịch trên thị trường UPCoM ngay sau khi hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần, kể cả đối với các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Đồng thời, thực hiện Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, theo quy định tại khoản 8 Điều 310 Nghị định này, các doanh nghiệp cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên UPCoM trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực nhưng chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 01 năm kể từ ngày Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

HNX cho biết với các doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCoM sau ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp này sẽ bị hủy đăng ký giao dịch nếu sau 01 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán và chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng.

Theo thống kê của HNX, trên UPCoM còn 29 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực và chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng, sẽ rơi vào diện hủy đăng ký giao dịch bắt buộc theo quy định nói trên - trong đó lâu nhất là CTCP Cấp thoát nước Bình Phước đăng ký niêm yết từ năm 2017 và gần nhất là vào tháng 7/2020.

Do đó, HNX đã có thông báo cho các doanh nghiệp này về việc rơi vào diện bị hủy đăng ký giao dịch bắt buộc và dự kiến cổ phiếu của các DN này sẽ không còn được giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 3/2022.

Các công ty đó gồm: Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu (mã BLU); CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (mã BPW); CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam (mã BUD); CTCP Bến xe tàu Hậu Giang (mã BXT); CTCP 319.5 (mã CT5); Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ (mã DKH);

CTCP Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông (mã DNB); CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (mã DUS); CTCP Đầu tư và Xây dựng 319.2 (mã DX2); CTCP Giống Thủy sản Quảng Nam (mã GQN); CTCP Giầy Thụy Khuê (mã GTK); CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (mã HAB); CTCP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (mã HAW);

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang (mã HGA); CTCP Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang (mã HGC); CTCP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (mã HGR); CTCP Hanel (mã HNE); CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (mã HTK);

CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế (mã HUX); CTCP In và Phát hành biểu mẫu Thống kê (mã IPH); Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (mã MXC); CTCP Giống Nông nghiệp Quảng Nam (mã NNQ); CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (mã PDT); CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (mã QNT); CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (mã SON);

CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco (mã SVL); CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (mã T12); CTCP Trường Sơn 145 (mã TS5) và CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (mã VHI).