22:59 16/06/2022

5 tháng, FPT công bố lãi trước thuế 3.029 tỷ đồng, tăng 25% cùng kỳ

Hà Anh

FPT công bố kết quả kinh doanh ước tính 5 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 16.227 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 3.029 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước...

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu FPT thời gian qua.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh ước tính 5 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 16.227 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 3.029 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.095 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, trong 5 tháng qua, mảng công nghệ đạt 9.159 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ là do chi phí lao động cạnh tranh của FPT cũng như năng lực tư vấn và công nghệ cải thiện.

Mảng xuất khẩu phần mềm duy trì đà tăng trưởng bền vững, đạt mức doanh thu 7.006 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29%, FPT cho biết tăng trưởng được dẫn dắt bởi các mức tăng là 57% YoY và 56% YoY lần lượt ở thị trường Châu Á Thái Bình Dương và Mỹ. Doanh thu từ dịch vụ Chuyển đổi số (DX) tăng 78% YoY, dẫn dắt bởi đám mây (56% doanh thu DX trong 5T 2022).

- Công nghệ thông tin trong nước đạt 2.153 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong chi tiêu cho CNTT của các doanh nghiệp và ngân hàng trong nước.

- Viễn thông đạt 5.822 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và doanh thu khác đạt 1.246 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và chủ yếu đến từ Giáo dục.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết kết quả kinh doanh này này nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi về tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của FPT, được hỗ trợ bởi các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty: Dịch vụ CNTT, Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục. Bên cạnh đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tuy nhiên, VCSC nhận thấy tăng trưởng hợp đồng mới của mảng Xuất khẩu Phần mềm giảm tốc nhẹ khi tăng trưởng giá trị hợp đồng mới chậm hơn từ 57% YoY trong quý 1/2022 còn 37% YoY trong 5 tháng đầu năm 2022, có thể do bối cảnh vĩ mô toàn cầu yếu hơn.

Do vậy, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" với giá mục tiêu là 133.500 đồng/CP cho FPT, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 47,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,5%, dựa trên giá đóng cửa phiên hôm nay

Ngày 27/6 tới, FPT dự kiến chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt. Như vậy, với 914.195.914 cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phải chi hơn 914 tỷ trả cổ tức và công ty sẽ phát hành 182.839.182 cổ phiếu để trả cổ tức 5:1 (5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/6.