21:37 29/07/2021

6 tháng, Thế giới Di động báo lãi 2.552 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ

Hà Anh

Riêng tháng 6/2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 10.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự đóng góp của hơn 1.000 cửa hàng tăng thêm so với cuối tháng 6/2020...

Sơ đồ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của công ty.
Sơ đồ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của công ty.

Công ty Cổ phần Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) vừa công bố tình hình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, trong tháng 6/2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 10.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự đóng góp của hơn 1.000 cửa hàng tăng thêm so với cuối tháng 6/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 62.487 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 2.552 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Như vậy, công ty đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trong đó, doanh thu online tháng 6 tăng 30% so với tháng 5 và tăng 67% so với mức trung bình 4 tháng đầu năm do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng trong mùa dịch. Luỹ kế 6 tháng, doanh thu online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng cho MWG, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo MWG, doanh thu TGDĐ/ĐMX riêng tháng 6 đạt hơn 7.880 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. MWG cho biết đây là nỗ lực vượt bậc của hai chuỗi này trong bối cảnh gần 1.000 cửa hàng phải tạm đóng cửa để phòng dịch hoặc hạn chế bán hàng. Doanh thu online tăng 30% so với tháng trước, chiếm 15% tổng doanh thu của TGDĐ/ĐMX trong tháng 6.

Đối với chuỗi TGDĐ/ĐMX, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021: Ngoài điện thoại tăng 16%; laptop, điện lạnh và gia dụng duy trì mức tăng trưởng một chữ số so với 6 tháng 2020; Điện tử (tivi) vẫn tăng trưởng âm nhưng mức giảm đã được cải thiện, chỉ còn giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 6, ĐMX Supermini (ĐMS) có 566 cửa hàng (trong đó, 29 cửa hàng mở mới chỉ trong tháng 6). ĐMS đóng góp gần 3.000 tỷ đồng doanh thu lũy kế sau 6 tháng và chiếm 9% doanh thu của chuỗi ĐMX.

Về BHX, trong tháng 6/2021, BHX vượt mốc doanh thu 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước; luỹ kế 6 tháng ghi nhận doanh thu đạt hơn 13.360 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng 6 đạt hơn 1,4 tỷ đồng. Với kết quả này, BHX tiếp tục cải thiện biên EBITDA nhưng vẫn đang ghi nhận lỗ ở cấp độ công ty.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, kênh BHX online ghi nhận số lượng đơn hàng gấp 5 lần và doanh thu gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau một năm Công ty đầu tư nguồn lực để phát triển kênh này, BHX online đang phục vụ từ 8.000 đến 10.000 đơn hàng mỗi ngày tại 23 tỉnh thành. Theo Iprice, BHX online hiện đang đứng thứ 10 và là website chuyên bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng duy nhất có mặt trong Top 50 Bản đồ Thương mại Điện tử Việt Nam.

Tại thời điểm 30/06/2021, chuỗi BHX có tổng cộng 1.888 điểm bán (tăng 37 cửa hàng trong tháng 6) tại 25 tỉnh thành.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của MWG đạt 54.139 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu kỳ (46.031 tỷ). Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 4.618 tỷ đồng và 13.524 tỷ đồng tiền gửi.

Hàng tồn kho tăng thêm gần 3.000 tỷ lên 22.415 tỷ; Nợ phải trả tăng hơn 5.000 tỷ lệ 34.751 tỷ đồng - trong đó dư nợ vay ngắn hạn là gần 20.000 tỷ; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 2.000 tỷ lên gần 12.941 tỷ đồng.