20:22 29/07/2021

VPBank chốt phương án tăng vốn điều lệ

Hà Anh

ĐHĐCĐ VPB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng việc việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 1.975 triệu cổ phiếu...

Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu sẽ là 45.057 tỷ đồng.
Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu sẽ là 45.057 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE) thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ĐHĐCĐ VPB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng việc việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 1.975 triệu cổ phiếu. Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý 3 hoặc quý 4/2021.

Tỷ lệ phát hành dự kiến là 80% - trong đó, tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu là 62,15% (theo đó, cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ nhận được thêm 6.215 cổ phiếu mới); còn tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17,85% (10.000 cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 1.785 cổ phiếu mới).

Nghị quyết tăng vốn điều lệ của VPB.
Nghị quyết tăng vốn điều lệ của VPB.

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lần này là để nâng cao năng lực kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Hiện, vốn điều lệ của VPBank đang là 25.299 tỷ đồng và mức vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu sẽ là 45.057 tỷ đồng (tăng thêm 19.757 tỷ đồng). Nguồn vốn dự kiến sử dụng để thực hiện đợt tăng vốn lần này sẽ được lấy từ 3 nguồn là nguồn lợi nhuận chưa phân phối: 15.349 tỷ đồng, nguồn quỹ đầu tư phát triển: 3.600 tỷ đồng và nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 808 tỷ đồng.

Mới đây, VPBank cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, VPBank đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, PBT của ngân hàng riêng lẻ đóng góp 88% vào lợi nhuận hợp nhất.

Với kết quả này, sau nhiều quý liên tục cải thiện, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của VPBank lần đầu tiên đạt tới 3,3%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,7%.

Tính đến ngày 30/6/2021, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất của VPBank được kiểm soát ở 2,94%, tại ngân hàng riêng lẻ ở 1,73%. Theo VPB, công tác xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021 với thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt 1.376 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.