08:00 10/01/2022

84 mã chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ trên HNX quý 1/2022

Hà Anh -

Có 84 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2022 với ngày có hiệu lực từ ngày 11/1/2022, nhiều nhất là chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo..

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2022.

Theo đó, có 84 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2022 với ngày có hiệu lực từ ngày 11/1/2022. Trong số các lý do khiến chứng khoán không được giao dịch ký quỹ này nhiều nhất là các chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.

Ngoài ra còn có các trường hợp chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm...

Cụ thể, các chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán..., như: ACM, KSQ, L61, PDC.

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính kiểm toán bán niên soát xét năm 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán như: BKC; CKV, CMS, HPM, OCH, SD2, SD4, TST, TTZ, VC9, VE1, VIE.

Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính Kiểm toán bán niên soát xét 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm: AMC, BXH, HGM, KMT, PHP.

Chứng khoán bị cảnh báo: API, LDP,  BII, BNA, CEO, CIA, CJC, CTC, DST, DZM, HHG, HUT, IDJ, IVS, KSD, KVC, L35, L43, LM7, LUT, MAS, MIM, PCG, PGT, PPE, PV2, SDA, SPI, SSM, V21, VNT, VTJ

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm như: BLF, HKT, PVL, VIG.

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính soát xét bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: C92.

Thời gian niêm yết dưới 6 tháng: CCR, DTC, IPA, KSF, SCG, VTZ.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát: CTC, LCS, VTL, VXB.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm: CX8, KTT, NRC, PVB, SDT, SGD, TFC, THB, VDL.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm; Tổ chức phát hành có báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: MAS, SMT.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021 là số âm: NST, PEN, PTD, TXM, VLA